Kvällssol

Distrikt 2350

Rotary 2350

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst obunden organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905.

Vårt motto är Service above self - osjälviskt tjänande - och våra kärnvärden är gemenskap, integritet, mångfald, hjälparbete och ledarskap.

Varje Rotaryklubb ingår i Rotarys globala nätverk och träffas normalt en gång i veckan. Klubben är den viktigaste komponenten i Rotarys organisatoriska struktur. Det finns drygt 35 000 Rotaryklubbar världen över. Rotaryklubbarna är självstyrande, så hur det är att vara medlem varierar från klubb till klubb. Klubbarna fungerar emellertid samtliga på liknande sätt.

Varje Rotaryklubb är medlem i Rotary International. Starka och välorganiserade klubbar får våra medlemmar att trivas och tillsammans gör vi värdefulla insatser för våra samhällen. Det finns naturligtvis mycket mer att berätta om vad vi gör och vår organisation. Läs mer på rotary.se och rotary.org.

Vad gör vi?

Rotary driver projekt och initiativ inom ett antal fokusområden:

 • Främja fred
 • Bekämpa sjukdomar
 • Tillhandahålla rent vatten, avlopp och hygien
 • Mödra- och barnavård
 • Stödja utbildning
 • Ekonomisk utveckling
 • Skydda miljön

Rotarys mest framgångsrika och hållbara projekt och aktiviteter tillhör dessa områden.

Vi finns nära dig

Vi finns i nästan varje kommun och större städer i varje stadsdel. Här hittar du en lista på våra klubbar: https://rotary2350.se/sv/organisation/about-us

Tjänster

 • Ungdomstjänsten
 • Medlemstjänsten
 • Samhällstjänst
 • Yrkestjänst
 • Internationell tjänst
 • Info/PR-kommittén
 • DEI-kommittén
 • Hållbarhet och miljö
 • The Rotary Foundation

Övrigt

 • RYLA
 • Utbildningar
 • Rotaract
 • Rotex
 • End Polio Now
Ungdomstjänsten 

Erbjuder utbytesstudenter, 15-18 år, att studera utomlands ett år, sommarutbyten och sommarläger. Läs mer här.

Nya generationer

Erbjuder ungdomar 19-30 år att praktisera, arbeta eller studera utomlands. Läs mer här


Intresserad av att bli medlem i Rotary? 

Mejla mig gärna på wedin.annacarin@gmail.com och berätta lite om dig själv (t ex namn, intressen, yrke och varför du är intresserad av Rotary).

Klicka här!

Vi återkommer snarast.
Anna Wedin
Membership Chair d2350 

Bli utbytesstudent med Rotary

Bli utbytesstudent med Rotary

Är du 15-18 år dvs går i 9:an eller går på gymnasiet?

 • Du åker iväg i augusti och kommer tillbaka i juni/juli.
 • Programavgiften är ca 55000. Flyg och visum mm tillkommer.
 • Du går i en vanlig skola och bor i ca 3 värdfamiljer,
 • Då får en sponsorklubb i Sverige och en värdklubb i värdlandet.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Jan Lindquist, (DC) ordförande i Ungdomstjänstkommittén, e-post: janlindquist8@gmail.comMedlemstjänst

Fokus för Medlemstjänst verksamhetsåret 2023-24 är både på rekrytering av nya goda rotarianer som delar våra värderingar och på omsorg av redan befintliga medlemmar – medlemsvård.


Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Wedin, (DC) ordförande i Medlemstjänstkommittén , e-post wedin.annacarin@gmail.com

Klicka här för mer information.

Utbildningar

Målet för utbildningsverksamheten är att alla distriktets medlemmar ska kunna ta del av den otroliga mängd information som finns om Rotary på nätet – närmare bestämt på rotary.org. För att detta ska vara möjligt behöver var och en skapa och aktivera ett konto på rotary.org. Det är det vi kallar för MyRotary!

Läs mer här 

Vill du veta mer? Kontakta gärna Elisabeth Norrby, (DC) ordförande i Utbildningskommittén, e-post elisabethnorrby3@gmail.com

Samhällstjänst

Samhällstjänst

Vi finns i nästan varje kommun och större städer i varje stadsdel. Här hittar du en lista på våra klubbar

Samhällstjänst uppmuntrar alla rotarianer att hitta sätt att förbättra livskvalitén för människor i deras samhällen och att ta hänsyn till allmänhetens bästa.

Samhällstjänsten i 2350 informerar, inspirerar och ger vägledning till klubbar för att uppmuntra projekt. Dessutom om så efterfrågas, hålla utbildning i hur startar och driver projekt.

Samhällstjänstens uppdrag är även att hjälpa och inspirera till att starta nya projekt samt hur man lägger upp sina dem på klubbens hemsida samt i MyRotary - Showcase.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Monia Sturén, (DC) ordförande i Samhällstjänstkommittén, e-post monia.sturen@gmail.com

Rotary Youth Leadership Awards – RYLA

Rotary Youth Leadership Awards – RYLA

RYLA är ett officiellt Rotaryprogram sedan 1971 med syfte att ge ungdomar mellan 14–30 år kunskaper som gör det lättare att hantera ledarskapet och göra dem till bättre ledare.

Den personliga utvecklingen ska ges stort utrymme. RYLA är ett utmärkt forum för att rekrytera unga personer till i första hand Rotaract och senare även Rotary. På så sätt kan Rotaract och Rotary förnyas och utvecklas genom att unga personer kan bidra till ökad mångfald och vidsyn.

RYLA medverkar också till att unga personer får tillgång till ett omfattande nätverk som i framtiden kan vara ett viktigt stöd i deras roll som ledare.

Läs mer om RYLA på rotary.org


Vill du veta mer? Kontakta gärna Kristofer Erlandsson, kontaktperson för RYLA, e-post   pdgrotary2350@erlandsson.nu


Yrkestjänst

Yrkestjänst

Yrkestjänst uppmuntrar alla rotarianer att arbeta med integritet och att bidra med sin expertis för att göra något åt problem och behov i samhället.

Yrkestjänst i 2350 arbetar för att utveckla klubbarna till spännande och attraktiva mötesplatser och stimulera till samhällsengagemang. De arbetar utifrån mottot att Rotary skapar personligt värde för medlemmar och samhällsvärde genom medlemmars kompetens.

Medlemmarna kan bidra med kompetens och erfarenhet i mentorskap, ledarskap och socialt entreprenörskap.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Ulrika Wennberg, (DC) ordförande i Yrkestjänstkommittén, e-post: ulrika.wennberg@gmail.com

Internationell tjänst

Internationell tjänst

Internationell tjänst sker genom att sponsra eller ställa upp som frivilliga vid internationella projekt, använda lokala medlemmars expertis för att bygga upp långsiktiga partnerskap för hållbara projekt, leta reda på samarbetspartners för hjälpprojekt utomlands osv.

Internationell tjänst i 2350 stödjer klubbarna med internationella kontakter och samarbeten och vänklubbar.

Rotary Foundation

Rotary Foundation

The Rotary Foundation är en icke vinstdrivande stiftelse med en enda medlem, Rotary International. TRF:s uppdrag är att främja världsförståelse, goodwill och fred. Detta sker genom fonder som möjliggör Rotary Internationals arbete att förbättra hälsa, stödja utbildning och lindra fattigdom.

År 1917 skapade Rotary International en fond för ”doing good in the world” och 1928 tillkom namnet The Rotary Foundation. TRF fick en egen styrelse och blev officiellt en del av verksamheten inom Rotary International. Rotary International och TRF är tätt sammankopplade och har t.ex. en gemensam generalsekreterare.

I distriktet finns en Rotary Foundationkommitté med uppdrag att öka kunskaperna om TRF genom att genomföra utbildnings- och certifieringsinsatser. Kommittén fördelar också bidrag till planerade projekt, både lokala och globala, efter ansökan från klubbarna.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Peter Eklund, (DC) ordförande i TRF-kommittén, e-post peter.ng.eklund@gmail.com

Rotaract

Rotaract

Rotaract är Rotarys ungdomsorganisation. Här samlas både studenter och yrkesverksamma med vitt skilda bakgrunder, erfarenheter och intressen, för att utbyta idéer med ledare i samhället, utveckla sitt eget ledarskap, sina professionella färdigheter och för att ha kul. Rotaract har egna projekt, möten och konferenser, samt besöker andra klubbar i världen.

Rotaract startade 1968 av Rotary International som ett led i utvecklingen av en mer omfattande ungdomsverksamhet inom Rotary. Rotaract är en kombination av orden ”Rotary” och ”action”. Det internationella nätverket inom Rotaract är genom olika former av sociala medier och andra tekniska lösningar väl anpassat till medlemmarnas ålder och levnadsvanor.

Kontakt: stockholm@rotaract.se

End Polio Now

End Polio Now

Ibland kan man ställa sig frågan om vilken effekt som en gåva har. Den kan rädda liv. Ett barn kan skyddas från polio med så lite som 5 kronor. Rotarys partners gör att en donation till End Polio Now blir ännu större. För varje krona som skänks för att utrota polio, bidrar Bill & Melinda Gates Foundation med dubbelt så mycket.

Ett av Rotarys prioriterade mål är att utrota polio i världen. Rotarys polioprojekt "End Polio Now" är världens största hälsoprojekt för att utrota en sjukdom. Det är ett världsomspännande projekt, där över två miljarder barn i över 110 länder har vaccinerats mot polio och över 5 miljoner förlamningsfall och hundratusentals dödsfall har förebyggts.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Monia Sturén, kontaktperson för TRF, e-post monia.sturen@gmail.com

HÅLLBARHET

Hållbarhet

Hållbarhetsgruppen inom distriktet har som ambition att lyfta frågor inom Hållbarhet och hur Rotary kan bidra.

 Vi utgår från de globala målen för hållbar utveckling i Förenta Nationernas Agenda 2030 och dess tre dimensioner:

Miljömässig hållbarhet - Att vi lever i harmoni med naturen, bland annat genom att naturresurser används inom planetens kapacitet att skapa resurser, att biologisk mångfald stärks och att föroreningar och klimatförändringar motverkas.

Social hållbarhet - att vårt samhälle utvecklas och tillgodoser grundläggande mänskliga behov genom bland annat fred, hälsa, utbildning, mångfald, integration, mänskliga rättigheter,  utbyten och kultur.

Ekonomisk hållbarhet - att ekonomisk utveckling sker med hänsyn till människa, samhälle och natur, genom bland annat mentorskap,  ledarskap, företagsamhet och entreprenörskap.

 Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie Carlsson, ordförande i Hållbarhetskommittén, e-post info@mariebelle.se