The Rotary Foundation – TRF

fredag 1 juli 2022

Peter Eklund

The Rotary Foundation är en icke vinstdrivande stiftelse med en enda medlem, Rotary International. TRF:s uppdrag är att främja världsförståelse, goodwill och fred. Detta sker genom fonder som möjliggör Rotary Internationals arbete att förbättra hälsa, stödja utbildning och lindra fattigdom. År 1917 skapade Rotary International en fond för ”doing good in the world” och 1928 tillkom namnet The Rotary Foundation. TRF fick en egen styrelse och blev officiellt en del av verksamheten inom Rotary International. Rotary International och TRF är tätt sammankopplade och har t.ex. en gemensam generalsekreterare.

I distriktet finns en Rotary Foundationkommitté med uppdrag att öka kunskaperna om TRF genom att genomföra utbildnings- och certifieringsinsatser. Kommittén fördelar också bidrag till planerade projekt, både lokala och globala, efter ansökan från klubbarna..

Vill du veta mer om TRF globalt, klicka här

Kontakt: Peter Eklund, Ordförande i TRF kommittén i Distrikt 2350, peter.ng.eklund@gmail.com, ‭+46 70-824 83 42‬

Nedanför kan du ladda ner bilder från Certifieringsseminarium 2023 för vidare information.

De tre följande filerna används för att lätt förstå samt de dokument som behövs för ansökan.

Presentationen från certifieringsseminariet 2023:

Användbara och nödvändiga dokument för ansökan av District Grants 2023-2024:


End Polio Now

Ibland kan man ställa sig frågan om vilken effekt som en gåva har. Den kan rädda liv. Ett barn kan skyddas från polio med så lite som 5 kronor. Rotarys partners gör att en donation till End Polio Now blir ännu större. För varje krona som skänks för att utrota polio, bidrar Bill & Melinda Gates Foundation med dubbelt så mycket. Ett av Rotarys prioriterade mål är att utrota polio i världen. Rotarys polioprojekt "End Polio Now" är världens största hälsoprojekt för att utrota en sjukdom. Det är ett världsomspännande projekt, där över två miljarder barn i över 110 länder har vaccinerats mot polio och över 5 miljoner förlamningsfall och hundratusentals dödsfall har förebyggts.

Kontakt: Monia Sturén, ‭+46 70-511 76 56‬, e-post: monia.sturen@gmail.com

Läs mer om det globala End Polio Now programmet, klicka här

End Polio Now