The Rotary Foundation - TRF

måndag 18 juni 2018

Carin Johannesson

The Rotary Foundation är en icke vinstdrivande stiftelse med en enda medlem, Rotary International. TRF:s uppdrag är att främja världsförståelse, goodwill och fred. Detta sker genom fonder som möjliggör Rotary Internationals arbete att förbättra hälsa, stödja utbildning och lindra fattigdom. År 1917 skapade Rotary International en fond för ”doing good in the world” och 1928 tillkom namnet The Rotary Foundation. TRF fick en egen styrelse och blev officiellt en del av verksamheten inom Rotary International. Rotary International och TRF är tätt sammankopplade och har t.ex. en gemensam generalsekreterare.

I distriktet finns en Rotary Foundationkommitté med uppdrag att öka kunskaperna om TRF genom att genomföra utbildnings- och certifieringsinsatser. Kommittén fördelar också bidrag till planerade projekt, både lokala och globala, efter ansökan från klubbarna..

Vill du veta mer om TRF, klicka här

Kontakt: Carin Johannesson, Ordförande i TRF, carinjohannesson46@gmail.com, 072-233 02 60End Polio Now
Ibland kan man ställa sig frågan om vilken effekt som en gåva har. Den kan rädda liv. Ett barn kan skyddas från polio med så lite som 5 kronor. Rotarys partners gör att en donation till End Polio Now blir ännu större. För varje krona som skänks för att utrota polio, bidrar Bill & Melinda Gates Foundation med dubbelt så mycket. Ett av Rotarys prioriterade mål är att utrota polio i världen. Rotarys polioprojekt "End Polio Now" är världens största hälsoprojekt för att utrota en sjukdom. Det är ett världsomspännande projekt, där över två miljarder barn i över 110 länder har vaccinerats mot polio och över 5 miljoner förlamningsfall och hundratusentals dödsfall har förebyggts.

Läs mer om End Polio Now, klicka här