Lidingöprofiler genom tiderna

fredag 21 april 2023 12:55 , Restaurang 450 Gradi (Dalénum), Brostugevägen 1, 18155 Lidingö

Magnus Ullman har vid sidan av arbetet som advokat gett ut ett stort antal böcker med ett historiskt tema, t. ex Rysshärjningarna på ostkusten sommaren 1719.Han har också skrivit böcker om kända delar av Stockholmsområdet, t ex Djursholm, Saltsjöbaden och Bromma.

Magnus önskade också skildra Lidingö men kunde konstatera att det redan fanns en rikhaltig litteratur om Lidingö. Han valde istället att skildra 18 personer som från frigörelsen från Djursholm år 1774 gjort avtryck i Lidingös historia. 


I boken, som gavs ut 2022, finns intressanta berättelser om Wilhelmina Skogh, Elisabeth Söderström, Carl- och Olga Milles, Gustaf Dalén samt ytterligare 14 Lidingöprofiler.