Biskopsuppdraget och Kyrkans roll i samhället, Åke Bonnier, Skara Stift.

fredag 14 april 2023 12:55 , Restaurang 450 Gradi (Dalénum), Brostugevägen 1, 18155 Lidingö

Åke Bonnier är en välkänd person på Lidingö efter sina 20 år (1986 - 2006)  som präst i Lidingö Församling;  först som kyrkoadjunkt och komminister och avslutningsvis som kyrkoherde mellan 2000 - 2006. 

Åren 2005 - 2006 var han dessutom kontraktsprost i Östermalms och Lidingö Kontrakt.

År 2006 blev Åke Bonnier domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och sedan 2012 är han biskop i Skara Stift.