En fossilfri skärgård

fredag 17 mars 2023 07:00 - 08:30 , Marriott Courtyard, Rålambshovsleden 50, 112 19 Stockholm, Sverige
Talare:

Thomas Ogander


Organisatörer:
  • Katja Ekvall

Thomas Ogander är initiativtagare till ett projekt som ska driva utveckling och etablering av en modern och miljöanpassad infrastruktur för marin miljö med utgångspunkt i Stockholms skärgård. Projektet ska i samverkan med myndigheter och marknad driva igenom nödvändiga förändringar till förmån för en konkret och resultatinriktad utveckling. Visionen är att Stockholms skärgård ska bli fossilfri och en inspirationskälla för omvärlden och kommande generationer.