Utpressningsvirus

fredag 24 mars 2023 07:00-08:30, Marriott Courtyard, Rålambshovsleden 50, 112 19 Stockholm, Sverige
Talare:

LARS GEZELIUS


Organisatörer:
  • Per Sjöblom

Digitaliseringen av samhället har gjort cybersäkerhet till en aktuell fråga för nästan alla bolag. Det finns en utbredd uppfattning att små och medelstora bolag inte är så drabbade. Ett stort antal rapporter de senaste åren visar tvärtom att denna grupp företag är överrepresenterade som måltavlor och att 1 av 10 bolag drabbas varje givet år, till mycket stora kostnader.

Historiskt har det saknats effektiva skydd, men de senaste årens utveckling - främst inom AI - har skapat ett tekniskt språng som ändrar spelplanen. Lars Gezelius från företaget Speja ska prata om vad detta är och hur det fungerar i praktiken.

Utpressningsvirus - så skyddar du ditt bolag