Agua Cristalina årsrapport 2021

tisdag 8 november 2022

Kristina Boman, P-O Rabner

Årsrapport för 2021 för projektet Agua Cristalina i byn Saquiha i kommunen San Juan Chamelco, Guatemala. Se PDF-filen nedan.

Klubben sedan 2020 i samarbete med Fundación Progresar engagerad i ett projekt i Guatemala. Syftet med projektet är att stödja en grupp kvinnor i departementet Alta Verapaz så att dessa skall få ett bättre liv genom att bistå med microlån. Detta gör det möjligt för kvinnorna att starta egna småföretag såsom uppfödning av t ex höns och grisar och odling av olika grönsaker. Samtidigt får kvinnorna utbildning om hur man sköter ett företag samt om jämställdhet och mänskliga rättigheter m.m. Även medicinsk hjälp omfattas. Genom stödet får också kvinnornas familjer indirekt stöd, vilket kan leda till bl.a. skolgång åt barnen. Engagemanget löper på en tid av tre år. Läs mer på klubbens hemsida samt på www.fundacionprogresarguatemala.org


Text

Fundación Progresar ger stöd åt och följer kvinnorna i deras utveckling under tre år.


Mål

Målet är att de sedan ska vara helt självständiga.
De har fått möjlighet att förändra sina liv, tjäna sina egna pengar och skapa en bättre framtid för sina barn.