Kulturstipendium

måndag 1 augusti 2022

Staffan Söderberg

Intention: "5000 kr att delas ut till en elev, vid någon av Täbys gymnasieskolor, som visat på framstående förmåga och speciell talang inom någon av konstarterna konst, musik, dans, teater eller film. Stipendiet är avsett att uppmuntra fortsatt intresse och utövning av elevens konstnärliga arbete. Ett år efter erhållandet av stipendiet förväntas eleven att redovisa hur pengarna har utnyttjats."
 
Förslag på elev och motivering, senast den 1 maj varje år, till Täby Attunda Rotaryklubb via mejl till taby-attunda@rotary.se . Frågor ställs till Gunilla Luiga.

Gunilla Luigas kulturstipendium genom Täby-Attunda Rotaryklubb