Hållbarhetsgruppen

torsdag 17 februari 2022

Marie Carlsson

HÅLLBARHET - miljö, social och ekonomisk


Rotary bidrar, och kan bidra ännu mer, till en mer hållbar värld. Vi utgår från de globala målen för hållbar utveckling i Förenta Nationernas Agenda 2030 och dess tre dimensioner:

Miljömässig hållbarhet: vi lever i harmoni med naturen, bland annat genom att naturresurser används inom planetens kapacitet att skapa resurser, att biologisk mångfald stärks och att föroreningar och klimatförändringar motverkas.

Social hållbarhet: att vårt samhälle utvecklas och tillgodoser grundläggande mänskliga behov genom bland annat fred, hälsa, utbildning, mångfald, integration, mänskliga rättigheter, utbyten och kultur.

Ekonomisk hållbarhet: att ekonomisk utveckling sker med hänsyn till människa, samhälle och natur genom bland annat mentorskap, ledarskap, företagsamhet och entreprenörskap.

Samtliga Rotarys sju fokusområden bidrar till hållbar utveckling:

1. Främja fred 2. Bekämpa sjukdomar 3. Mödra- och barnavård 4. Tillhandahålla rent vatten, avlopp och hygien 5. Stödja utbildning 6. Ekonomisk utveckling 7. Skydda miljö

Under verksamhetsåret 2020/21 genomfördes ett hållbarhetsprojekt för att tydliggöra att och hur Rotary distrikt 2350 bidrar till hållbar utveckling. Arbetet resulterade i flera välbesökta seminarier, presentationsmaterial, och en mall för rotaryklubbens hållbarhetspolicy.

Projektet redovisades för distriktsstyrelsen 2350 som tog ställning för hållbar utveckling genom att anta en hållbarhetspolicy i juni 2021.

 Vatten både enligt globala målen 6 Rent Vatten och 14 Hav och marina resurser är temat för året 2022/23. I mars kommer ett seminarie med fokus på vatten.

Projektgruppen består av Marie Carlsson, Sthlm Östermalms RK, Jan Peter Bergkvist, Sthlm Brommaplan RK, Jan-Åke Persson, Sthlm Brommaplan RK  och Åsa Douhan Granath, Sthlm Bromma Västerled RK.

Kontakta oss gärna marie@mariebelle.se. Vi kommer gärna ut till din klubb och pratar om hållbarhet och distriktsstyrelsen mall för policy som vi hoppas många vill anta.


Se exempel på hållbarhetsprojekt i Rotary Sverige, www.rhu.nu