Hållbarhetsprojektet inom Distrikt 2350

torsdag 17 februari 2022

Fredrik Näslund

HÅLLBARHETSPROJEKTET 2020-2021


Rotary bidrar, och kan bidra ännu mer, till hållbarhetens tre dimensioner: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet – särskilt genom att knyta projekt och initiativ till Förenta Nationernas 17 globala mål för hållbar utveckling.

Under verksamhetsåret 2020/21 genomfördes ett hållbarhetsprojekt för att tydliggöra att och hur Rotary distrikt 2350 bidrar till hållbar utveckling. Projektgruppen bestod av Marie Carlsson, Östermalms RK, Björn Klemming, Yrkestjänst, Järfälla-Kvarnen RK, Staffan Söderberg, Täby-Attunda RK. Arbetet resulterade i flera välbesökta seminarier, presentationsmaterial, och en mall för rotaryklubbens hållbarhetspolicy. Projektet redovisades för distriktsstyrelsen 2350 som tog ställning för hållbar utveckling genom att anta en hållbarhetspolicy. Mallen omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och skickades ut till klubbarna i D2350 för att inspirera.

Under 2021/22 har flera rotarianer gått med i facebookgruppen Rotarianer för Hållbar Utveckling, öppen för alla som är intresserade av ämnet. Det har även utvecklats en hemsida Rotarianer för Hållbar Utveckling med inspirerande material och exempel, bland annat mall för hållbarhetspolicy och en grundpresentation. Många hållbarhetsinitiativ har tagits i bland annat distrikt 2360, 2370, 2390 och i många klubbar. För mer information om hållbarhetsarbetet i distriktet, kontakta Distriktsguvernören.

 

 Klicka på bilden för att komma till mer information: