Yrkestjänst

torsdag 26 januari 2023

Ulrika Wennberg

Yrkestjänst är en av Rotarys tjänstegrenar och Rotary International definierar Yrkestjänst (Vocational Service) som att tjäna andra genom att använda dina personliga färdigheter för att lösa samhällsproblem, stärka andra människor genom mentorskap och kompetensutveckling, samt inspirera andra genom att handla med personlig integritet i enlighet med Rotarys värderingar.

Yrkestjänst i 2350 arbetar för att utveckla klubbarna till spännande och attraktiva mötesplatser och stimulera till samhällsengagemang. Rotary skapar personligt värde för medlemmar och samhällsvärde genom medlemmars kompetens. Medlemmarna kan bidra med kompetens och erfarenhet i mentorskap, ledarskap och socialt entreprenörskap.

Kontakt: Ulrika Wennberg, ulrika.wennberg@gmail.com

I distriktet finns bl.a. följande aktiviteter:

Yrkesnätverk. Stöd till distriktets kreativa arenor för yrkesnätverkande som t.ex. LinkedIn grupp "Rotary yrkesnätverk", https://www.linkedin.com/groups/8537548/ samt Stockholm City Affärsnätverk https://stockholmcityaffarsnatverk.se/

Ung Företagsamhet (UF). Rotarymedlemmar stöttar bl.a. genom att vara UF-rådgivare. Dessa bidrar med sitt engagemang och hjälper och stöttar unga entreprenörer. https://ungforetagsamhet.se/stockholm/uf-foretag-pa-speeddate-med-rutinerade-radgivare

Språk- och arbetslivsmentor till nyanlända. I samarbete med Stockholms Stad verkar Rotary genom att bidra med mentorer som delar med sig av sin erfarenhet, kompetens och kännedom om svenskt arbetsliv och språk till en nyanländ. På så sätt hjälper Rotary till att korta deras väg till arbete, utbildning och meningsfull sysselsättning.                          Kontakt: karin.broms@stockholm.se

BLING. Rotarymedlemmar medverkar som rådgivare och mentorer till blivande entreprenörer i Järva området. https://www.blingstartup.se/