Yrkestjänst

fredag 1 maj 2020

Soledad Aguilar Oddershede

Yrkestjänst uppmuntrar alla rotarianer att arbeta med integritet och att bidra med sin expertis för att göra något åt problem och behov i samhället.

Yrkestjänst i 2350 arbetar för att utveckla klubbarna till spännande och attraktiva mötesplatser och stimulera till samhällsengagemang. De arbetar utifrån mottot att Rotary skapar personligt värde för medlemmar och samhällsvärde genom medlemmars kompetens. Medlemmarna kan bidra med kompetens och erfarenhet i mentorskap, ledarskap och socialt entreprenörskap.

Kontakt: Björn Klemming, bklemming@gmail.com
Günther Hiltmann, gunther.hiltmann@ghmm.se
Bo Johan Wigfeldt, bojohan@juristnu.se
Erik Sturesson, hej@eriksturesson.se
Mats Wallin, mats.communications@gmail.com

I distriktet finns framförallt följande:

BLING.
Rotarymedlemmar medverkar som rådgivare och mentorer till BLINGs medlemmar och blivande entreprenörer samt till BLINGs kvinnliga nätverk i Järvaområdet. Rotary bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att hjälpa till att jämna ut villkor för startups från marginaliserade områden och erbjuda en utvecklingsmiljö, verktyg och nätverk. BLING PRESENTATION - ROTARY.pdf Kontakt: Björn Klemming, bklemming@gmail.com

Ung Företagsamhet (UF). Rotary stöttar bl.a. genom att bidra med UF-rådgivare. Dessa bidrar med sitt engagemang och hjälper och stöttar unga entreprenörer. Rotarys Yrkesmentorer. Rotary stöttar nyanlända flyktingar, med akademisk eller högre utbildning, att snabbare få arbete i den yrkesbana som flyktingen är utbildad till. Programmet sker oftast i “ett-till-ett” format, d.v.s. en mentor och en adept (nyanländ flykting). Det pågår i 6 till 12 månader med träffar ca en gång per månad, ett par timmar per tillfälle. Att vara rådgivare för ett UF företag engagerar många rotarianer. Ung Företagsamhet bedrivs under sista läsåret i gymnasiet och ingår i läroplanen. Förutom att driva eget företag är det också en tävling i t.ex. bästa produkt, bästa affärsplan, bästa säljare osv. Se mer Mässbesök, Årets UF mässa på Stockholmsmässan i Älvsjö, Prisutdelning och segerintervjuer

Språk- och arbetslivsmentor till nyanlända. I samarbete med Stockholms Stad verkar Rotary genom att bidra med mentorer och delar med sig av sin erfarenhet, kompetens och kännedom om svenskt arbetsliv och språk till en nyanländ. På så sätt hjälper Rotary till att korta deras väg till arbete, utbildning och meningsfull sysselsättning. Kontakt: Kristofer Erlandsson, pdgrotary2350@erlandsson.nu

Material
Film om Yrkestjänst, kommer inom kort
Film om varför du ska bli mentor, kommer inom kort
Exempel på klubben som yrkesnätverk, Rotary Österåker Första Frukost, Österåker Första Frukost Yrkestjänst 190218.pdf
Yrkestjänstens flyer (kort presentation), Flyer 20190218.pdf
Yrkestjänstens senaste inspirationsmaterial från seminariet "Rotary 2.0 fortsättning följer" 2019-02-18, Yrkestjänsten inspirerar 20190218.pdf
Rotary Mentor mentorskap 20200501.pdf
Rotary Yrkestjänst - vad är det 2020501.pdf
Yrkestjänsten inspirerar 20200501.pdf

Om Yrkestjänst
Yrkestjänst är en av Rotarys tjänstegrenar och Rotary International definierar Yrkestjänst (Vocational Service) som:

tjäna andra genom att använda dina personliga färdigheter för att lösa samhällsproblem stärka andra människor genom utbildning och kompetensutveckling inspirera andra genom att handla med personlig integritet i enlighet med Rotarys värderingar


Yrkestjänsten i distrikt 2350 ser Yrkestjänst som att rotarianer genom sitt personliga engagemang, genom att bidra med egen och klubbens kompetens och erfarenhet. Bästa sättet för en aktiv yrkestjänst är genom mentorskap! Och mentorskap definieras som en personlig utvecklingsrelation där en mer erfaren eller mer kunnig person, mentorn, hjälper till att utveckla en mindre erfaren eller mindre kunnig person, adepten. Bästa sättet för en rotarian att engagera sig med sin erfarenhet och kompetens är genom mentorskap för en annan människa som behöver stöd i sin personliga eller professionella utveckling!

Yrkestjänstens erbjudande till rotarianer och klubbar är praktiskt stöd inom fokusområden - de flest med mentorskap:

Integration genom utveckling av kvinnligt nätverk i "förorten" - Womenisa Integration genomentreprenörskap i "förorten" - Bling Utveckling av nya företagare - Arbetsförmedlingens "starta eget hub" Integration genom Rotary Yrkesmentorer/Stockholm Stads Språk - och arbetslivsmentorer Rådgivning till unga entreprenörer genom Ung Företagsamhet och Stockholm Strand modellen Personlig utveckling av Rotarianer genom erfarenhetsutbyte inom och mellan klubbar - ERFA-metoden Utbildning och vidareutveckling av mentorer och rådgivare och utveckling av en "verktygslåda" för mentorer

Yrkestjänsten strävar efter att göra distriktets klubbar attraktiva för nya medlemmar genom utveckling av en "verktygslåda för yrkestjänst" i klubbarna och stöd till distriktets kreativa arenor för yrkesnätverkande genom Rotarys affärsnätverk i Järfälla och Stockholm City.

Yrkestjänsten arbetar genom dialog, rådgivning, utveckling av material och kommunikation: seminarier och arbetsmöten - ett per termin, deltagande i klubbmöten efter överenskommelse, information och dialog, Yrkestjänstens Linkedin grupp "Rotary yrkesnätverk", https://www.linkedin.com/groups/8537548/, Distrikt 2350:s facebookgrupp och Video på distrikt 2350:s Youtube kanal.

Tidigare projekt

Rotarys yrkesmentorer: 19 överenskommelser undertecknades den 14 mars
Vid det första mötet mellan mentorer och adepter kunde hela 19 överenskommelser träffas. Mötet ägde rum i Arbetsförmedlingens lokaler i Uppsala och det var första gången mentorer och adepter träffades. Bilder från evenemanget Måndagen den 15 februari samlades ett 40-tal Rotarymedlemmar på Uppsala slott för ett första möte som yrkesmentorer. Syftet är att öka förutsättningarna för en snabbare integration på den svenska arbetsmarkanden av nyanlända akademiker med flyktingstatus. Projektet var ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Uppsala kommun och Rotaryklubbar i Uppsala län. Se artikel i UNT här och bilder från evenemanget.