Ungdomstjänst

tisdag 3 mars 2020

Anders Eriksson

Anmäl dig till Rotarys ettårsutbyte 2023-24.

Ungdomstjänst ger erkännande åt betydelsen av att ge unga och unga yrkesarbetande möjligheter genom program för ledarutveckling som Rotaract, Interact, Rotarys utbildningsprogram för ungdomsledare (RYLA) och Rotarys Ungdomsutbyte.

Ungdomstjänst i 2350 stödjer klubbarna med Rotarys Ungdomsutbytesprogram, Ryla och Rotex (för ungdomar som kommit tillbaka efter ett utbytesår). För mer information se https://www.rotarystudent.se/

Kontakt: Jan Lindquist, Stockholm International RK  e-post janlindquist8@gmail.com,  +46 730684942


Rotaract

Rotaract är Rotarys ungdomsorganisation. Här samlas både studenter och yrkesverksamma med vitt skilda bakgrunder, erfarenheter och intressen, för att utbyta idéer med ledare i samhället, utveckla sitt eget ledarskap, sina professionella färdigheter och för att ha kul. Rotaract har egna projekt, möten och konferenser, samt besöker andra klubbar i världen. Rotaract startade 1968 av Rotary International som ett led i utvecklingen av en mer omfattande ungdomsverksamhet inom Rotary. Rotaract är en kombination av orden ”Rotary” och ”action”. Det internationella nätverket inom Rotaract är genom olika former av sociala medier och andra tekniska lösningar väl anpassat till medlemmarnas ålder och levnadsvanor.

Läs mer om Rotaract, klicka här


Rotary 2350 har ca 12 utbytesstudenter runt om i världen (outbounds). Vi har även ca 12 inbounds i vårt distrikt.


Rotarys Ungdomsutbyte

Ungdomsutbytet inom Rotary är ett program som funnits sedan 1974. Det ger ungdomar mellan 15–19 år möjlighet att besöka och studera i ett annat land under ett skolår. Ungdomarna får minnen och kunskaper för livet samtidigt som de lär sig ett nytt språk, upptäcker en annan kultur och utvecklas till globala medborgare. Rotary Internationals styrelse har fastställt rekommenderade riktlinjer som hjälp till klubbar och distrikt att genomföra sin ungdomstjänst-verksamhet som en del av Rotarys arbete för ökad internationell förståelse. Rotarys ungdomsutbyten är öppna för alla ungdomar och det är inget krav på medlemskap i Rotary. Läs mer på www.rotarystudent.se

Utbytesprogram som finns:

Rotarys ettåriga utbyte
Rotarys sommarutbyte Olika former av läger Georgiastipendiet- Studera på college i Georgia, USA under ett år.


5 skäl till att välja Rotary
Det finns många utbytesorganisationer i Sverige. Varför ska du välja just Rotary?

1. Ideell organisation
Rotary är en ideell och icke-vinstdrivande organisation. Vårt mål är att främja världsfred genom kulturella utbytesprogram.

2. Trygghet
Varje utbytesstudent får sin kontaktperson både på sin hemort och i sin värdort. Kontaktpersonen träffar dig för att svara på dina frågor, lösa eventuella problem, ger dig fickpengar och ansvarar för dig.

3. Säkerhet
Rotary har hög säkerhetspolicy som heter certifiering. De personer som tar hand om en utbytesstudent (Rotarymedlemmar, värdfamiljer med mera) måste ha kontrollerats ordentligt ur belastningsregister hos polisen.

4. Brett kontaktnät
Rotarymedlemmar representerar och arbetar i olika yrkesområden. Vi uppskattar vårt breda kontaktnät till exempel för att lösa eventuella problem som en utbytesstudent kan få.

5. Billigare
Våra programavgifter är relativt låga jämfört med andra utbytesorganisationer. Dessutom får Rotarys Utbytesstudent fickpengar (cirka USD 75) varje månad från sin värdklubb.

Läs om dessa motiv och mer på www.rotarystudent.se

Rotary Youth Leadership Awards - RYLA

RYLA är ett officiellt Rotaryprogram sedan 1971 med syfte att ge ungdomar mellan 14–30 år kunskaper som gör det lättare att hantera ledarskapet och göra dem till bättre ledare. Den personliga utvecklingen ska ges stort utrymme. RYLA är ett utmärkt forum för att rekrytera unga personer till i första hand Rotaract och senare även Rotary. På så sätt kan Rotaract och Rotary förnyas och utvecklas genom att unga personer kan bidra till ökad mångfald och vidsyn. RYLA medverkar också till att unga personer får tillgång till ett omfattande nätverk som i framtiden kan vara ett viktigt stöd i deras roll som ledare. Läs mer om RYLA på www.rotary.org