Tillsammansföretag

onsdag 18 januari 2023

Margareta Redlund Laninge

Vid senaste klubbmötet fick vi lära oss ett nytt ord: tillsammansföretag. Utvecklingsledare Katharina Huutner beskrev mycket livligt hur organisationen Coompanion hjälper småföretag att samverka. Organisationen ger kostnadsfri rådgivning och utbildning till personer som vill starta företag och hur företagen, gärna inom olika branscher, kan utveckla demokratiska, sociala och hållbara tillsammansföretag.

Coompanion har 130 medarbetare spridda runt om i landet och under 2021 hjälpte organisationen 174 företag att dra igång en ny verksamhet. Coompanion finansieras bland annat av Tillväxtverket och olika EU-fonder och har nära samarbete med Vinnova.

Lars Ljungdahl tillsammans med föredragshållaren Katharina Huutner. Foto: Margareta Redlund Laninge