Narkosläkare som gillar musik

torsdag 17 november 2022

Margareta Redlund Laninge

Musik är det enda centralstimulerande medel som inte ger biverkningar. Det var narkosläkare Eddie Perssons besked vid lunchmötet den 15 november. Hans föredrag om vad musik är, och vad den behövs till, blev mycket uppskattat. Hans definition på musik är en kontinuerligt ordnad mängd av toner och deras olika höjd och klang.

Han tog åhörarna med långt tillbaka i tiden. I Slovenien har arkeologer funnit en 43 000 år gammal flöjt tillverkad av björnben och stämd i c-dur. Ett annat fynd i södra Syrien är 4 000- åriga lertavlor med nedskriven musik i kilskrift.

Hjärnan har centrum för tal, syn, språk mm men märkligt nog inget centrum för musik, vilket tyder på att musikuppfattningen är genetiskt betingat. När man hör musik är hela hjärnan engagerad. Rytmen i musiken är mycket viktig och kan uppfattas av ett foster redan i vecka 17.

Gunilla Berglind och Eddie Persson arbetade tillsammans på S:t Eriks sjukhus, Gunilla som apotekare och Eddie som narkosläkare.