Åland - en demilitariserad svenskspråkig del av Finland

torsdag 3 november 2022

Adlan Elm.

Denna veckan hade klubben Claes Hammar som föredragshållare. Claes har varit generalkonsul vid Sveriges generalkonsulat i Mariehamn, Åland mellan 2018-2022.

Föredraget handlade om Ålands historia, demografisk, politisk och ekonomisk situation.  Claes talade också om hur är det att bo på Åland och om några intressanta fakta om Åland. Till exempel, procentuellt är det flera svensktalande på Åland än i Sverige.

Claes Hammar och Agneta Söderlund. (foto: Adlan Elm.)