SKOLELEVER PLANTERADE KUNGSÄNGSLILJOR I KNIVSTA

onsdag 12 oktober 2022

Sören Densjö

Knivsta Rotaryklubb: Förskoleklasser planterade 300 lökar av Upplands landskapsblomma, Kungsängsliljan

I dag den 12 oktober, planterade 72 elever från tre förskoleklasser vid Högåsskolan i Knivsta 300 lökar av Kungsängslilja, Fritillaria meleagris på latin, i å-rummet utmed Knivstaån och Högåsskolan.

6 medlemmar ur Rotaryklubben i Knivsta stod för själva grävarbetet och eleverna planterade. Det var åttonde året i rad som en plantering skedde. Sara Jacobsson var organisatör från Högåsskolans sida.

- Projektet startades i samråd med Knivsta kommun. Vi kom fram till att Kungsängsliljan, som är Upplands landskapsblomma, passar in i markerna. Lökarna har för femte året i rad året skänkts av Swedbank i Knivsta, säger Kjell-Arne Nilsson, Rotary Knivsta.

- Eleverna har i förväg fått lära sig lite om vår landskapsblomma och vi hoppas att de under sina år på skolan sedan få se beståndet växa till en blomsteräng. Vi hoppas kunna se en mycket fin blomsterprakt i maj och juni nu när 1800 lökar har planterats total under åren, säger Kjell-Arne Nilsson.

- Det är ett fint initiativ av Rotary att hjälpa till att smycka årummet. De medverkande eleverna får förutom praktiskt arbete också lära sig mer om landskapsblomman, Kungsängliljan. Från bankens sida tycker vi att sådana här projekt bör uppmuntras och därför har vi även i år finansierat inköpen av lökarna, säger Julia Boström, kontorschef för Swedbank i Knivsta.


Elever från förskolan planterade Kungsängsliljor i Knivsta.