Kungliga Nationalstadsparken och stora parkers betydelse

måndag 29 maj 2023 07:15 - 08:30 , Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 11446 Stockholm, Sverige
Talare:

Richard Murray

Richard berättar om Nationalstadsparken ur ett ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv samt stora parkers betydelse för städer. Richard är nationalekonom och har varit chefsekonom på Statskontoret. Han är ordförande i Förbundet Ekoparken sedan 1993 och redaktör för boken Large Parks in Large Cities. 

Foto: Alice Murray

OBS! till detta möte vill vi gärna ses personligen inför sommaren och erbjuder därför inte deltagande över Zoom. 

Nationalstadsparken och stora parker