Rotarys fokusområden Modul 4 - Utbildning, Ekonomisk utveckling samt Skydda miljön

torsdag 20 april 2023 18:00-19:00, zoom
Talare:

Irene Backman och Lars-Erik Rydbrant

Agenda

Rotarys fokusområden Modul 4 - Utbildning, Ekonomisk utveckling samt Skydda miljön

Har du någon gång fått frågan ”Vad gör Rotary?” och försökt förklara allt vi engagerar oss i? Då är du inte ensam. Den här utbildningen kommer att ge dig en genomgång av våra sju fokusområden och vad vart och ett av dem står för. Vår förhoppning är att du ska bli inspirerad att uppdatera din klubbs informationsmaterial med ytterligare beskrivningar av vad Rotary fokuserar på och kanske även engagera dig i något nytt.

Länk till agendan och anmälan

Rotarys fokusområden Modul 4 - Utbildning, Ekonomisk utveckling samt Skydda miljön