Miljöräddning till sjöss

fredag 20 januari 2023 07:00 - 08:30 , Marriott Courtyard, Rålambshovsleden 50, 112 19 Stockholm, Sverige
Organisatörer:
  • Per Sjöblom

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen utgör ett allvarligt hot mot den marina miljön. Kustbevakningen har huvudansvar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt. Richard Ullman är stationschef i Södertälje och befälhavare på KBV 050.

Miljöräddning till sjöss