Att göra affärer i Inden - Jämfört med Kina

fredag 26 maj 2023 07:15 - 08:30 , Scandic InfraCity Bredden Upplands Väsby, Kanalv 10 C, 194 61 Upplands Väsby, Sverige
Talare:

Mats Andersson driver flera företag samt är revisor hos Företagarna i Upplands-Väsby

Mats Andersson har bakgrund som Elektronikingenjör. Rollerna har varierat från ingenjör till olika chefsbefattningar. I sin sista anställning var han verksamhetsansvarig i en norsk koncern med fokus i Sverige och Finland. 

Sedan 2016 driver Mats ett par egna företag bl.a. Incona.

Incona levererar elektronikkomponenter till industriföretag främst i norra Europa. Det mesta av det som levereras tillverkas i Kina och Indien. Merparten av produkter till nya kundprojekt tillverkas i Indien. I år är målet att ha ett dotterbolag på plats i Indien. Incona består idag av fem personer i Sverige samt en i vardera Taiwan , Indien och Kina.


Registrering

Tidsfristen för registrering har passerat