KIVA - Mikrolån till entreprenörer

söndag 28 maj 2023

Annika Willander

Vår klubb startar hösten 2023 ett projekt inom Kiva för att låna ut pengar till fattiga entreprenörer runt om i världen. Vi samlar in pengar genom olika typer av aktiviteter och en projektgrupp i klubben ser till att låna ut till behövande. När en låntagare har återbetalat sin skuld till vårt konto kommer vi sedan låna ut pengar till en ny låntagare och så rullar det på. Se nedan presentation av KIVA.”    

Vad är mikrolån?

Ett mikrolån är ett mindre lån som ges till fattiga entreprenörer och små företag som inte har tillgång till banker och annan finansiell service.

Muhammad Yunus, en ekonom från Bangladesh fick Nobels
Fredspris 2006 för att han grundat Grameen Bank och startat konceptet med mikrolån.

Banken har idag 8,5 miljoner låntagare, nästan allihop är fattiga kvinnor. De försörjer sina familjer, vilket betyder att 40 miljoner människor i Bangladesh, en fjärdedel av landets befolkning, får sin inkomst från små företag grundade genom mikrolån.

En uppskattning är att 100 miljoner människor har mikrolån genom olika banker och institut i dag.

Vad är Kiva

Kiva är en internationell icke vinstdrivande organisation, som startade 2005 och är baserad i San Francisco. Deras mission är att utrota fattigdom genom att skapa ett nätverk med långivare och låntagare.

Tack vare Kiva och långivarna kan studenter betala för sina studier, kvinnor kan starta företag, bönder kan investera i utrustning och familjer kan få råd med nödvändig sjukvård.

Man lånar ut minst 25 dollar och 100% av varje dollar går direkt till låntagaren.

Idag finns Kiva i 76 länder, de har 1,9 miljoner långivare och 3,6 miljoner låntagare. Återbetalningsprocenten är så hög som 95,8 %.


Ett lån, inte välgörenhet

Kiva pekar på en väsentlig skillnad, som är mycket viktig i det här sammanhanget.

”It's a loan, not a donation”

Välgörenhet i all ära men den kan ibland vara passiviserande. Ett lån via Kiva görs med ömsesidig värdighet som vilken affärsmässig uppgörelse som helst med den skillnaden att här skapas ekonomisk och social nytta på ett hållbart och kraftfullt sätt.

Hur det fungerar

En låntagare ansöker om ett lån. Ansökan går genom en godkännande process som börjar med Kivas “Fieldpartners”. Det är volontärer som hjälper låntagaren att skriva ansökan och tar foto på låntagaren. De gör också en undersökning rörande personens pålitlighet. Många av låntagarna har aldrig haft en anställning så de har inga referenser, de har inga bank kontakter och de är i våra ögon fattiga. Deras pålitlighet och tillförlitlighet bestäms oftast genom att Fieldpartnern pratar med vänner, familj, byäldsten eller andra personer som kan ha en uppfattning.

Ansökan skickas till Kiva och översätts vid behov till engelska av det nätverk av volontärer som Kiva har och läggs sedan upp på Kivas hemsida så olika långivare kan ge ett lån, ”crowdfunding” som det kallas idag.

Idag finns Kiva i 80 länder, de har 4,7 miljoner långivare och 2,2 miljoner låntagare. Återbetalningsprocenten är så hög som 96,4 %.

Projektplan för Kiva mikrolånprojektet 2023/2024

Projektledare: Annika Willander

Projektgrupp: Marie Ann Widén, Marie Persson, Bo Sundmark

Projektets syfte: Vi vill genom detta internationella projekt hjälpa mindre bemedlade entreprenörer i världen att via KIVA - som är en beprövad internationell organisation - få mikrolån för att starta/utöka eget företag eller för att studera i syfte att förbättra sina levnadsvillkor och realisera sin potential.

Mål: För perioden fram till 2023-12-31 är målet att projektet ska ha genomfört 100 lån om USD 25/st.

Utlåningspreferenser: Ensamstående föräldrar, företrädesvis kvinnor

Budget/Finansiering: Finansiering av projektet sker dels genom bidrag från klubben eller enskilda klubbmedlemmar, dels via aktiviteter vi genomför samt genom återbetalningar från låntagare.

Aktiviteter: ett antal aktiviteter diskuteras och ska stämmas av med Klubbmästaren.

Kommunikation: Kommunikation om projektets progress ska ske månatligen på klubbens veckomöten. Projektgruppen turas om att kommunicera. Information läggs också ut på klubbens hemsida under projektet.