Hållbarhetsstipendium

tisdag 9 maj 2023

Staffan Söderberg

Hållbarhetsstipendium

Ett stipendium om 4000 kr till elev eller skolmedarbetare vid någon av Täbys gymnasieskolor som på ett kreativt sätt bidragit till att i skolmiljön lyfta fram FNs globala mål 2030 för hållbar utveckling. Stipendiet är avsett att uppmuntra fortsatt arbete för de globala målen för hållbar utveckling. Inom ett år efter erhållandet av stipendiet förväntas eleven kort redovisa hur pengarna har utnyttjats. 

Förslag på elev och motivering skickas senast den 22 maj 2023 till Täby Attunda Rotaryklubb via mejl till taby-attunda@rotary.se  eller vår medlem och kontaktperson: 

Staffan Söderberg, Hållbarhetskonsult
staffan.soderberg@amap.se 
0706912269

FNs globala mål