Rotary Doctors

tisdag 30 augusti 2022

Staffan Söderberg

Under verksamhetsåret kommer Täby Attunda Rotaryklubb fortsätta ge ekonomisk stöd till Rotary Doctors. Vår kontaktperson och medlem är Bengt Fagrell med mångårig erfarenhet av läkaryrket.

Redan 1988 initierades Rotarys Doctors genom samverkan med Skandinaviska Läkarbanken och Erikshjälpen. Idag skickas cirka 150 läkare från Sverige ut på sex veckor långa uppdrag, främst till Kenya, men även till Tanzania och Etiopien. Rotary Doctors ordnar resan och uppehället, ingen lön utgår. Syftet är att minska läkarbristen (idag ca. en per 25 000 invånare, jämfört med i Sverige en läkare per 340 invånare). Även sjuksköterskor och tandläkare skickas ut.

TARK ger stöd till Rotary Doctors!