Bobo - skolmaterial

måndag 1 augusti 2022

EF

Insamling för köp av skolmaterial till barn i Bobo-Dioulasso

Insamling för köp av skolmaterial till barn i Bobo-Dioulasso

Sedan 2019-20 har Rotary Uppsala Södra och Rotary Club Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) ett vänortsavtal, ett s.k. Twin Club Agreement. I fjol genomförde vi en gemensam insamling inför skolstarten till barn från familjer med svårigheter i Bobo-Dioulasso. Tillsammans fick vi in motsvarande 40.000 kronor, vilket räckte till skolmaterial till 400 barn i föreningarna Organisation Benkady Burkina Faso (OBBF) och Institut des Jeunes Sourds du Faso (IJSF). Medan den förra främst omfattar funktionsnedsatta kvinnors barn är den senare en förening för unga döva.

De två klubbarna har beslutat att upprepa fjolårets insamling. Lördagen den 4 juni 2022 genomförde klubben i Bobo-Dioulasso en galakväll som inbringade drygt 20 000 kronor. Nu är det vår tur:

Rotary Uppsala Södra avser att bidra med klubb-medel; behoven är stora. Därför vänder vi oss direkt till er medlemmar. Vi välkomnar gåvor – stora som små – som kan ge dessa skolbarn en bra skolstart. Pengarna kommer att översändas till Rotary Club Bobo-Dioulasso i början av september 2022 av Sten Hagberg, klubbens internationella kontaktperson. Målsättningen är att kunna skicka 20 000 kronor för att därmed – tillsammans med vår vänklubb – kunna hjälpa 400 skolbarn att få skolmaterial.

Klubben i Bobo-Dioulasso kommer senare att skicka redovisning när skolmaterielen inköpts, och rapport och bilder när de överlämnats till skolbarnen.

Skicka din gåva till RUS Plusgirokonto 10 09 19-0 eller swisha till 123 139 1689. Märk inbetalningen ”skolstart”. Insamlingen avslutas onsdagen den 31 augusti 2022 för att möjliggöra att pengarna skickas till Bobo-Dioulasso innan skolstart.

God fortsättning på sommaren!

Styrelsen, Rotary Uppsala Södra

Mer info: Ann-Sofi Ripstrand, President, Ann-Sofi.Ripstrand@lansfast.se
Sten Hagberg, Internationell kontaktperson, sten.hagberg@antro.uu.se