Information about Uppsala Rotary Peace Center and others connected to this project

onsdag 28 oktober 2020

Lars-Erik Rydbrant

Peace Fellows at 
Uppsala Rotary Peace Center


Foto. Magnus Aronsson
Rotary Peace Fellows at Uppsala Rotary Peace Center, 2020 from Class XIX.

 

Rotary Peace Fellows are leaders promoting national and international cooperation, peace, and the successful resolution of conflict throughout their lives, in their careers, and through service activities. Fellows earn a Master's degree in international relations, sustainable development, peace studies, conflict resolution, or a professional development certificate in peace and conflict studies.

Fellows selected to study at the Uppsala Rotary Peace Center will enrol in the Master Program in Peace and Conflict Studies. The program enables students to critically examine, assess, and analyze the origin, development, and resolution of armed conflicts on a scientific basis. It provides the students with a broad competence to analyze conflicts and to understand processes of war termination and peacebuilding at local, national, regional, and global levels. 

At the Uppsala Rotary Peace Center, Rotary Peace Fellows are supported by the fellowship for the 2-year duration of the program. The fellowship includes funding for tuition and other university fees, a monthly stipend for room and board, summer internship support, modest conference, and research funding, and round-trip transportation between the fellow’s home country and Uppsala.

Read more about the Rotary Peace Fellows at the Uppsala Rotary Peace Center through the links below.

Rotary Peace Fellows är ledare som främjar nationellt och internationellt samarbete, fred och framgångsrika lösningar av konflikter, i sina karriärer och genom olika insatser. Fellows läser en magisterexamen i internationella relationer, hållbar utveckling, fredsstudier, konfliktlösning eller ett certifikatprogram inom freds- och konfliktstudier

Studenterna kommer till Uppsala Rotary Peace Center för att studera mastersprogrammet i freds- och konfliktstudier. Programmet gör det möjligt för studenterna att kritiskt granska, bedöma och analysera ursprung, utveckling och lösning av väpnade konflikter på en vetenskaplig grund. Det ger studenterna en bred kompetens för att analysera konflikter och förstå processer för att avsluta krig och bygga fred på lokal, nationell, regional och global nivå.

Vid Uppsala Rotary Peace Center stöds Rotary Peace Fellows av stipendiet under programmets två år. I stipendiet ingår finansiering av universitetsavgifter, ett månatligt stipendium för rum och kost, sommarpraktikstöd, viss konferens- och forskningsfinansiering, samt tur och returbiljett mellan stipendiatens hemland och Uppsala.

 

Läs mer om Rotary Peace Fellows vid Uppsala Rotary Peace Center via länkarna nedan.

Class XI (2012-2014) Class XII (2013-2015) Class XIII (2014-2016) Class XIV (2015-2017) Class XV (2016-2018) Class XVI (2017-2019) Class XVII (2018-2020) Class XVIII (2019-2021) Class XIX (2020-2022) Om du vill se intervjuerna med årets Peace Fellows klickar du dig vidare via den gula knappen nedan. Där finns också mer informationsmaterial om deras studier i Uppsala och lite annat smått och gott.
Click on the yellow button to read more about the PFs and other information about their studies in Uppsala.

Intervjuer med alla Peace Fellow från klass XIX årskurs 2020-2022.
Interviews with all the Peace Fellows class XIX - 2020-2022.
[Klicka på bilden för att se intervjun - Click on the pic to see the inteview]
 
 ALEJANDRA PINEDA  CARL VOSLOH  ELINA FRANCESCA RIVERA  FRANCISCO URRUTIA  
 
 JOANNA NAKABIITO  KATHERINE O'BRIEN  MALIKA RAKHMANKULOVA  MARIA FRANCISCA GARCÉS OCAMPO  
 MARIJANA MALCOVIC  NIV RABINO

Short interviews with class XIXBeng-Erik Jansson och Tore Samuelsson berättar om Rotary Peace Center - från distikt 2400 distriktskonferens 2020-10-24 and with English subtitle
       

Dessa ämnen läser de bl.a. [Klicka på bilden så kan du läsa mer]
Click on the pic to read more about the Master Programme.


Bibbi Smide berättar om Rotary Peace Center på ett Rotary Foundationseminarium.


Klicka på bilden för att komma till Rotary Peace Centers egen hemsida - [Engelsk text]. Länk till Rotarian Action Group for Peace
 Rotary Peace Fellow Talk Global Peace Index: Variations in Scandinavian Peace