Vad gör vi - Projektkatalog

tisdag 3 mars 2020

SAO

Vad gör Rotary?

I distriktet genomför klubbarna massor med projekt med olika inriktningar. Nedan följer en översikt: 

Projekt med fokus på barn och unga

Ungdomsutbytesprogram - ettåriga, sommarutbyte, läger Rotary Youth Leadership Award Retoriktävling, Läxhjälp, Läsförståelse, Seminarier Drogförebyggande samtal, Julklappar till lekterapi på sjukhus, Insatser för psykisk ohälsa bland yngre, Nattvandring Lökplantering med förskolor Ungdomsläger, Sommarkollo, Sommarjobb till unga Mentorskap Ungt Företagande (mentorskap, motivationskvällar och stipendier) Studie- och yrkesvägledning, Samarbete Skola-näringsliv, Yrkesmentorer Stipendier för bästa kamrat och goda insatser, Coachstipendium, Musikstipendier

Projekt med fokus på integration

Mentorskap, t.ex. BLING, Yrkesmentorer Cykelträning, Simträning Utflykter med barnfamiljer, Toleransarbete i skolor Samhällsinfo till nyanlända, Språkvandringar och språkcaféer Integrationsprojekt och ungdomsledarutbildning i utanförsskapsområden Stipendier

Projekt med fokus på miljö

”Plogga”/städdagar i naturen och närmiljön Rädda Mälaren, Östersjöprojekt Stipendier

Projekt med fokus på äldre:

Högläsning och bingospel på äldreboenden, Kultur och sång i äldrevården, t.ex. morsdagsfirande

Projekt med fokus på kvinnor

Mentorskap - BLINGs Womenisa Kvinnojourer Tjejzoner/centrum 

Projekt med fokus på utsatta människor

Glasögon till hemlösa Härbärgen

Rotaryinsatser för att uppmärksamma lokala eldsjälar

Guldhjärtat/Eldsjälen

Rotaryaktiviteter för insamling

Golftävling Jazzfest på Nalen Distriktsmästerskap i golf PolioPluskonsert

Projektkatalog - bli inspirerad!

Projekt med fokus på miljö

Projektkoncept 17000.pdf
Projektkoncept Rena botten.pdf
Projektkoncept Rena mälaren.pdf


Projekt med fokus på hälsa
Projektkoncept Hälsoutbildningsprojekt.pdf

Projekt med fokus på barn och unga
Projektkoncept Drogförebyggande .pdf
Projektkoncept högstadielektioner.pdf
Projektkoncept Högstadiestipendier.pdf
Projektkoncept Läsandets underbara värld.pdf
Inbjudan RYLA.pdf

Projekt med fokus på integration
Projektkoncept Språkvandringar SFI.pdf
Projektkoncept Språkcafé.pdf

Projekt med fokus på äldre

Projekt med fokus på konst
Projektkoncept för insamling Konsert.pdf
Projektkoncept Natur- och kulturvård - Runsten.pdf
Projektkoncept Rotary vandrar för livet.pdf

Rotaryinsatser för att uppmärksamma lokala eldsjälar
Projektkoncept Stipendium Årets entreprenör och Bästa kamrat.pdf