Internationell Tjänst

tisdag 3 mars 2020

Lars-Erik Rydbrant

Internationell tjänst sker genom att sponsra eller ställa upp som frivilliga vid internationella projekt, använda lokala medlemmars expertis för att bygga upp långsiktiga partnerskap för hållbara projekt, leta reda på samarbetspartners för hjälpprojekt utomlands osv.

Internationell tjänst i 2350 stödjer klubbarna med internationella kontakter och samarbeten och vänklubbar.

Kontakt: Peter Eklund, peter.ng.eklung@gmail.com