KNIVSTA ROTARYKLUBB SKÄNKER 8.000 KR TILL REFUGEE SUPPORT UPPSALA

onsdag 20 mars 2024

Sören Densjö

Presidenten i Knivsta Rotaryklubb, Lars Kylin, hade under onsdagen nöjet att lämna över ett bidrag på 8.000 kr till Refugee Support Uppsala representerat av Maria Talajić Fredlund. Hon är initiativtagare till och ordförande i Refugee Support Uppsala, en volontärförening som bildades i april 2022.

”Refugee Support Uppsala bedriver en oerhört angelägen verksamhet. Utlämningen av matkassar är en viktig del och allt sker med ideella krafter. En flykting får som högst 71 kronor om dagen att leva på och det räcker inte långt. Hjälpbehoven är stora. Vi vill från Knivsta Rotaryklubbs sida ge vårt stöd,” säger Lars Kylin, president i Knivsta Rotaryklubb.

”Bidraget från Knivsta Rotaryklubb är välkommet. Vi får ett stort gensvar från privatpersoner och organisationer. Det finns betydande behov. Vi möter en oerhört stor och varm tacksamhet från de flyktingar som vi hjälper. Det ger oss kraft att bistå våra medmänniskor,” säger Maria Talajić Fredlund, grundare av Refugee Support Uppsala.

Det främsta som Refugee Support Uppsala gör är att driva hjälpcentret intill Vaksala torg i Uppsala. Under somrarna har man läger för barn, men även språkundervisning för flyktingar. Hjälpsändningar genomförs också direkt till Ukraina. En stor uppgift är att vara en trygg brygga mellan flyktingarna och myndigheterna.

Totalt har man hjälpt över två tusen unika familjer från verksamhetens start till i maj 2023. Det motsvarar ca 4.800 personer och av dessa är det ca 1.700 barn. Ca 1.000 familjer kommer till utlämningsstället per månad vilket är ungefär 2.500 individer. Siffran ökar ständigt. Allt arbete sker på frivillig basis och det kommer inga bidrag från stat eller kommun.

Lars Kylin lämnar över en check på 8.000 kr till Maria Talajić Fredlund.