Klubbens Guatemalaprojekt ”Agua Cristalina” är avslutat.

måndag 5 februari 2024

Pernilla Lindh/Kina Robberts

Stockholm Djurgården har nyligen avslutat ett treårigt engagemang i Guatemala. Projektet har gått ut på att i samarbete med Fundación Progresar, en ideell organisation, genom mikrolån och utbildning ge en grupp kvinnor i departementet Alta Verapaz möjlighet att starta och driva småföretag såsom uppfödning av grisar och höns, odling av olika grödor eller försäljning av olika hantverksprodukter. Gruppen som fick namnet Agua Cristalina omfattade inledningsvis 18 kvinnor men har succesivt utökats till 32. Kvinnorna har också genom hjälpen fått undervisning i företagsamhet, jämställdhet, mänskliga rättigheter och emotionell hälsa. Genom stödet har kvinnorna fått ett bättre liv vilket även har främjat deras familjer.

I mars 2023 reste ett antal klubbmedlemmar från Stockholm Djurgården till Guatemala och fick då träffa kvinnogruppen. Medlemmar har vittnat om att det blev ett oförglömligt möte. Guatemalaprojektet måste bedömas vara ett utomordentligt lyckat engagemang. Klubbens kostnader för mikrolånen uppgick till ca 110.000 kr. och för utbildningen till ca 21.000 kr. Genom Distrikt Grants bidrog TFR med sammanlagt ca 21.000 kr. avseende den del av projektet som hänförde sig till utbildning.

Projektansvarig i Stockholm Djurgården: Pernilla Lindh Kommittén har bestått huvudsakligen av Pernilla Lindh, Margareta Eidensten, Kristina Boman och Kina Robberts. 

Kvinnoruppen Agua Cristalina bildades den 2 oktober 2020 genom stöd från Stockholm Djurgården och den verkställande organisationen Fundación Progresar.  Kvinnorna fick sina första mikrolån i december 2020.

Gruppen startade med 18 kvinnor men under de tre projektår som gått har gruppen utökats till 32 kvinnor.

Detta tyder på att projektets verksamhet och kvinnornas arbete varit lyckosamt och att andra kvinnor inspirerats att ansluta sig. Projektet avslutades i december 2023.

Kvinnorna har fått krediter under tre år som ökat.

 År 2023 betalades 84 000 Quetzaler (cirka 110 000 kronor) betalats ut till krediter.

Återbetalningen har varit 100 procent.  I detta ingår inte utbildningskostnader eftersom de har finansierats separat.

För år tre, det sista året i projektet, har kvinnorna fått Q 84,000 i mikrolån. Därtill har det funnits utbildningskostnader för Q 5 240 som finansierats av Rotary. Totalt använt belopp för 2023 blir då Q 89 240.

Till detta kommer träningskostnader och omkostnader som Fundación Progresar betalt vilket inte redovisats ovan.

De Q 89 240 har finansierats enligt följande: Stockholm Djurgården har betalt USD 5 254 vilket är Q 41,500, återbetalda lån från föregående år på Q 40 000 och Fundación Progresar som betalt Q7 740.

De totala kostnaderna för utbildning under de tre projektåren har varit US 1 965 (ca 19 000 SEK) Samtliga kvinnor har betalat tillbaka sina lån från år 1 och 2. Det betyder att Rotarys pengar från år 1 och år 2 återanvänts år 3. Lånen är räntefria för att hjälpa kvinnorna att bygga upp sina företag.

När projektet nu har avslutats kommer majoriteten av kvinnorna att fortsätta i Fundación Progresars mikrofinansprojekt, MAF som ger dem möjlighet att fortsätta med och vidareutveckla sina företag genom högre lån till låg ränta och utbildning i småföretagande.  

Förutom att starta företag har kvinnorna under projektåren tagit del av en omfattande utbildning i mänskliga rättigheter, framför allt barns och kvinnors rättigheter, jämställdhet, företagsamhet, smådjursskötsel och mental hälsa.

Exemel på verksamheter som kvinnorna har startatUppfödning av smågrisar, kalkoner, kycklingar och kor, äggproduktion, grönsaksodling, lunchmat till lärare, försäljning av majsbröd, (tortillas) ved och kläder, broderi/vävning av traditionella blusar, butik, klädförsäljning, mm.

”Att tjäna egna pengar ger oss frihet att bestämma över våra liv, men det som hjälper oss mest oss mest är gemenskapen i gruppen” 

Majoriteten av kvinnorna har startat maskkompost, en billig ekologisk metod som ger fin gödslad jord och även flytande gödsel. I och med detta har också majoriteten av kvinnorna anlagt köksträdgårdar där de tilll exempel odlar mynta, koriander, majs, bönor, broccoli och blommor. Även frukträd har planterats. Flera av kvinnorna odlar så mycket att de kan sälja sina produkter på marknaden eller till grannar i byn. Det ger ytterligare en inkomst vid sidan av företagsverksamheten dessutom kan kvinnorna laga nyttigare mat till sina familjer. 

I mars 2023 reste medlemmar från Stockholm Djurgården till Guatemala och fick då träffa gruppen Agua Cristalina som Stockholm Djurgården finansierat under de tre projektåren. Det blev ett oförglömligt möte.

”Det var mäktigt att med egna ögon få se och höra kvinnornas erfarenheter av projektet. Vi vandrade i regn och rusk mellan deras enkla bostäder. Alla kvinnor vi mötte vittnade om hur mycket projektet hade betytt för dem.” Pia Wågberg

"Det var helt fantastiskt att träffa kvinnorna i Agua Cristalina, och ta del av deras berättelser och stolthet över sina verksamheter. Mycket berörande var att höra att den förbättrade självkänslan de fått under projektet har bidragit till ett bättre liv för dem både i hemmet och i samhället.” Irene Wedin

”Vi som har deltagit i Fundación Progresars kvinnoprojekt har fått möjlighet att förändra våra liv, tjäna egna pengar och skapa en bättre framtid våra barn.” María Ordoñez

Om Fundación Progresar
Fundación Progresar är den verkställande organisationen. Det är en icke vinstdrivande stiftelse. Målet är att genom mikrolån och utbildning ge fattiga kvinnor en chans att förbättra sina liv och därmed också barnens och familjernas liv. Projektet hjälper över 6000 kvinnor i 250 byar i otillgängliga områden i Guatemala dit andra projekt inte når.