Mycket skrot när klubben rensade Edsviken för fjärde året i rad

tisdag 19 september 2023

TL

Däck, glas, batterier, plast, burkar, ormar i plast och mängder av annat skrot blev resultatet när projektet Rena Edsviken genomfördes lördagen den 16 september 2023 i ett strålande sensommarväder vid båtklubbarna TBK och EBK:s bryggor i Edsviken.

Huvudpersonerna var liksom tidigare år de sju dykarna från föreningen ”Rena botten” som på frivillig basis letade skrot både under och bredvid bryggor och båtar. På plats fanns också ett hårt arbetande gäng från Sollentuna Rotaryklubb som i sin tur fick hjälp av ett antal medlemmar från båtklubbarna. Trots att Rena Edsviken hade viss konkurrens av att Sveriges kung firade 50 år på tronen med diverse arrangemang inne i Stockholm så letade sig en hel del besökare ner bland bryggorna för att titta på när den ena skrotkassen efter den andra släpades upp på land.

Projektledaren Hans Nyman från Sollentuna Rotaryklubb fanns naturligtvis på plats för att med högtryckstvätten spola skrotet rent från dy och lera. Övriga från klubben lastade sedan allt på två olika släp för vidare transport till Hagbytippen och till Euromasters container för gamla däck.

Under dagen bjöd klubben dykarna på lunch med bistånd av klubbmedlemmen Tina Westblad Dolk på Balders bröd. Hon såg även till att det fanns en rejäl låda med färska wienerbröd för alla skrotbärare.

Att projektet genomfördes den 16 september var helt logiskt eftersom dagen också är International Coastal Clean Up Day. Nytt för i år var att projektet genomfördes i samverkan med Edsviken vattensamverkan där kommunerna runt Edsviken ingår samt gruppen CleanSea som också bistår dykarna. Edsviken samverkan fanns på plats vid dykningarna med information kring sina aktiviteter.

Jonas Riedel, ordförande i Sollentuna kommuns miljö- och klimatnämnd och även ordförande i Edsviken vattensamverkan poängterade att projekt som Rena Edsviken är avgörande för att vattenkvalitén i bland annat Edsviken succesivt ska kunna förbättras. På plats vid bryggorna fanns också representanter från andra samverkande kommuner som ville ta del av hur Sollentuna Rotaryklubb arbetar med sitt projekt.

 

Bilder från årets dykningar finns på webbplatsen under ”Fotogallerier”.

Foto: Thorbjörn Lindskog