Ambulanser till Ukraina

torsdag 25 maj 2023

Per Jannersten

 Ambulanser till Ukraina

HISTORIK

Dr. Marvin Seibert, forskare vid UU, driver ett projekt i bolagsform som går ut på att säkerställa att luften i ambulanser är fri från virus. Se Virubustor för detaljer om luftrening. När den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes hade Virubustor tre ambulanser som användes för fältstudier. Gunnar Larsson, en forskarkollega på SLU, undrade om inte någon ambulans skulle kunna skickas till Ukraina. Haken var att man inte får ge bort statens egendom hur som helst, särskilt inte till utlandet. Lösningen blev att be Arash Adib att samla in pengar för att täcka kostnaden för en ambulans. Arash samlade även in sjukvårds-utrustning som kunde skickas med ambulansen. En vecka senare körde Lars Norman och Berning non-stop till Ukraina för att överlämna den första ambulansen. Konceptet har sedan dess upprepats

PROJEKTBESKRIVNING

1. Virubustor AB köper in en begagnad ambulans.

2. Arash ser till att fordonet kan tjänstgöra som ambulans, dvs kollar att mekaniken håller och att inredning finns för sjuktransport.

3. Donationer samlas in för att täcka 1-2. Hemsidan Ambulanser till Ukraina och en facebookgrupp används för att få in pengar men det mesta kommer in genom personliga kontakter. Operation Aid har t.ex. betalat för tre färdigutrustade ambulanser som de kört ner i egen regi.

4. När 1-3 är klart kontaktar Arash Ukrainas representant i europeiska boxningsförbundet, Dmitrei Gaistruk, [som Arash känner sedan länge]. Dmitrei har i sin tur god kontakt med Kievs borgmästare, Klytjko, vilket är väsentligt i ett land som Ukraina för att säkerställa att fordonen inte hamnar på villovägar. 5. Ambulanserna körs ner till Ukraina och överlämnas till dem som ska använda fordonen.

PROJEKTET I DAGSLÄGET Tio ambulanser har hittills körts ner till Ukraina. Nr. 11 befinner sig på steg 2-3 ovan. Ambulanserna används intensivt. En ambulans utför cirka 30 transporter av sjuka och/eller skadade per dygn. Ej sällan under svåra förhållanden. Både för fordonen och personalen. Ambulans nr. 6 har krigsskador men de är inte värre än att fordonet kan repareras och fortsätta sin tjänstgöring vid fronten.

GLUNTENS MISSION

Vårt mål är att finansiera ambulans nr. 12 så snart som möjligt och att fylla den med sjukvårdsartiklar som behövs i akuta lägen. Vill du bidra kan du  använda bifogad QR-kod. 

TUSEN TACK!

Ambulanser till Ukraina _ ditt bidrag räknas