Staffan Elmgren. London byts mot Stockholm

måndag 1 maj 2023

Margareta Redlund Laninge

Trots att Staffan Elmgren varit bosatt i London i över 20 år har han hela tiden haft kontakt med Stockholm City. När han var i Stockholm en tisdag försökte han alltid besöka klubben. Nu har han lämnat London, där han arbetat på GO Investments Partners, för att bosätta sig i Stockholm. Han har därför haft möjlighet att tacka ja till att bli incoming president kommande Rotaryår 2023-2024.

Vid ett lunchmöte i april höll Staffan Elmgren ett mycket uppskattat egoföredrag. Han blir en kvalificerad kraft i styrelsen med sin civilekonomexamen, sin erfarenhet av finansiering dels som bankanställd, dels som egen konsult och de många styrelseuppdrag han haft i inte mindre än sju länder. Under tiden i London var han till och med Stockholm Citys (Ladugårdslandet) kassör på distans under några år.

Staffan Elmgren, som växte upp i Åtvidaberg, gick med i dåvarande Ladugårdslandet 1989. Hans stora intresse är släktforskning. Ett annat intresse är 150-åriga Sällskapet Jultomtarne, som ger ekonomiska stipendier till gymnasieelever.

Raoul Hasselgren tackar Staffan Elmgren och ger honom en av sina många skrifter. (Foto Margareta Redlund Laninge)