The Rotary Foundation (TRF) kommittén i district 2350

onsdag 26 april 2023

Peter Eklund och Irene Wedin

The Rotary Foundation (TRF) kommittén i district 2350

TRF kommittén i distrikt 2350 tolkar ert brev som var bifogat i tidigare mail att det finns ett behov av att lära Rotaryklubbarna mer om hur TRF fungerar, hur man blir certifierad för att kunna ansöka om medel för att bedriva projekt och hur man ska rapportera. Samt hur beslutsprocessen går till för de ansökningar som kommer in och hur detta redovisas på myrotary.

Inledningsvis är TRF en viktig del av den obligatoriska utbildning som kallas för President Elect Training Seminar (PETS)som alla inkommande presidenter ska genomgå innan denne/a tillträder. Ett moment i denna utbildning handlar om TRF och hur man ansöker om bidrag för lokala eller internationella mindre projekt, sk District Grants, och för hur man ansöker om bidrag för större internationella projekt, sk Global Grants. Vid detta utbildningstillfälle ges också de föreutsättningar som gäller för att klubben ska vara certifierad för att kunna ansöka om bidrag. Klubben ska ha bidragit till årliga fonden året innan ansökan skickas in och man ska gå en utbildning, ca 2,5-3 timmar innevarande år, ett sk certifierings seminarium. Då dessa krav är uppfyllda kan man ansöka om distrikts bidrag och det ska vara gjort senast 15 december innevarande år. För större internationella projekt, sk Global Grant, finns ingen tidsgräns när ansökan ska vara inne. Man kan söka vid vilken tidpunkt som helst men man ska ha uppfyllt de två obligatoriska kraven. Detta redovisas på PETS varje år och det kan ske på lite olika sätt men TRF är en så viktig del av Rotarys verksamhet så det finns alltid med på PETS.

De projekt man ansöker om ska också vara inom något av Rotarys sju fokusområden. Det finns goda möjligheter att hitta ett fokusområde som klubbens projektidé kan hamna inom.

På distriktets hemsida finns en ”lathund” om hur det går till att ansöka om TRF – bidrag. Och dessutom finns mycket information på Rotary.org. Det är bara att logga in där och bläddra runt bland allt det material som finns där.

På myrotary.org kan man också läsa vilka klubbar som har fått bidrag för de projekt de avser att genomföra. Här finns en kortfattad beskrivning med motiv bakom beviljandet. Detta kommuniceras med det kontor i Zürich som Sverige sorterar under tillsammans med övriga klubbar i Europa och Afrika. Där kommuniceras nivån på bidragen och bakomliggande motivering kortfattat. Beslutet om bidrag fattas av Distriktsguvernören, TRF ordföranden och TRF Grantordföranden vid ett möte där de två sistnämnda är föredragande. Innan något projekt tas upp till behandling kontrolleras naturligtvis om de obligatoriska kriterierna är uppfyllda:

Ligger projektet inom Rotarys fokusområde?

Har klubben bidragit till TRF:s årliga fond året innan?

Har klubben medverkat på ett certifierings seminarium innevarande år?

Om dessa kriterier är uppfyllda finns möjlighet till bidrag. Men ett problem inom distriktet är att många klubbar bidrar inte alls till årliga fonden vilket utgör ca 1/3 av klubbarna. Detta gör att TRF kommittén har lite pengar att fördela samtidigt som det är många klubbar som inte kan komma i fråga över huvud taget för deltagande. TRF kommittén i distrikt 2350 kommer gärna ut till klubbarna för att informera om vilka regler som gäller och fram för allt informerar om TRF:s verksamhet i allmänhet.

Om det protokoll och de nya rutiner som skrivs om i brevet från Uppsala RK som bifogats tidigare mail skulle innebära förbättrad information kommer kommittén att genomföra dessa åtgärder. Kommittén är positiv till det som kan innebära ett ökat intresse och en ökad kunskap om TRF. Ambitionen från TRF kommittén sida är att distriktet ska nå högre siffror än vad de gör idag.

Avslutningsvis vill vi påminna om att det generella målet för TRF är att varje rotarian bidrar med 100 USD/år. De senaste åren varierar bidraget för vårt distrikt mellan 9 - 15 USD. Och det är frivilliga bidrag som ges till årliga fonden.

Med vänlig hälsning

Peter Eklund                             Irene Wedin

TRF ordförande                        TRF Grant ordförande