Stort intresse för lunchföreläsning av toppdiplomaten och Täbybon Jan Eliasson

måndag 13 februari 2023

Michael Öjermo

Intresset var stort och ett trettital personer hade kommit för att lyssna till Jan Eliasson (S) på vår klubblunch den 13 februari.

Eliasson har en lång och gedigen bakgrund inom den svenska utrikesförvaltningen. Han var ordförande i FN:s generalförsamling 2005–2006 och Sveriges utrikesminister under 2006, och återvände sedan till rollen som FN:s biträdande generalsekreterare 2012–2016. Han bor numera i Näsbypark.

Jan Elisasson gav en spännande inblick både i sin bakgrund från ett arbetarhem i Göteborg och till mötet med några av världens mest namnkunniga ledare. Den tidigare toppdiplomaten talade om livet som en ständig förhandling och vilka kriterier som måste uppfyllas för att en förhandling måste fungera.

Den som vill veta mer uppmanas att läsa Jans bok ”Ord och handling; ett liv i diplomatins tjänst", Bonniers 2022. Vår klubbmedlem Kim Myrenberg är tenniskompis med Jan Elisasson och hade förtjänstfullt ordnat med hans besök i klubben som var mycket uppskattat. Många inhandlade och fick Jans bok signerad.