MITTEN! med Svante Weyler

torsdag 15 september 2022

Marianne Ahberg

Den 13 september hade klubben Svante Weyler som föredragshållare. Han är förläggare journalist, kulturskribent och författare mm. Han var inbjuden av Gunilla Ehlin som varit lärare åt honom på gymnasiet . Hon hade tagit med sig en gäst. Sin f.d. kollega och tysklärare åt Weyler. Han mindes båda med glädje och tyskan han lärde sig hade han glädje av under sina år som Sveriges Radios korrespondent i Berlin.

Föredraget handlade om hans bok MITTEN som kommit ut i år. Den är skriven tillsammans med Per Svensson, också journalist och författare. Weyler beskriver den som ”en måttfull stridsskrift i polariseringens tid”.

Enligt den allmänna uppfattningen går det en skarp linje mellan blocken i svensk politik Antingen drar det ordentligt åt vänster eller så drar det ordentligt åt höger. Men de flesta människorna i Sverige är nog nånstans i mitten tror Weyler. Bara något mer vänster eller något mer höger. Därav titeln på boken, Enligt honom är det i mitten som starka demokratier byggts och byggs. Det är vad boken handlar om.

Svante Weyler berättade också om hur mycket hans morfar påverkat honom i hans sätt att uppföra sig och se på andra människor. Håll dig hel och ren och kom i tid och behandla andra med respekt var visdomsord som han och hans syskon och kusiner fått med sig som ledstjärnor. Det var ett mycket trevligt och givande föredrag som vi bjöds på.

Svante Weyler med sina lärarinnor. (v t h) Christina Sjödin, Svante Weyler, Gunilla Ehlin