Stig Söderström – 50 år som medlem i klubben!

onsdag 24 augusti 2022

TL

Nestorn i Sollentuna Rotaryklubb – Stig Söderström – firade 50 år som medlem i klubben 2022. För att visa klubbens uppskattning överlämnade presidenten Linda Ullman ett diplom som hyllade Stigs arbete och engagemang under de gångna 50 åren. Diplomet överlämnades vid ett mycket välbesökt veckomötet där även distriktsguvernören Peter Moberg och biträdande guvernören Fredrik Jarny deltog.

Texten på Stigs diplom lyder:

Sollentuna Rotaryklubb
lyfter på hatten för

Stig Söderström

Stig har under sina 50 år som
medlem adderat ett stort värde till
klubben och alltid generöst delat
med sig av sin gedigna kompetens
till klubbens medlemmar.

Klubben tackar genom att
vaccinera 50 barn mot polio.

Foto: Thorbjörn Lindskog