ROTARY MÖTTE ORIENTERARNA PÅ O-RINGEN I UPPSALA

onsdag 3 augusti 2022

Sören Densjö

Vi ses väl i Åre nästa år! Nu finns Rotary med på orienterarnas karta!

Det var full fart hela den gångna veckan i Rotarys monter på O-ringen i Uppsala. Det är världens största orienteringstävling. Såväl aktiva orienterare som anhöriga har under sista veckan i juli samlats och deltagit i olika aktiviteter. Cirka 20 000 personer från såväl hela Sverige som från andra länder har varit med. Fokus har självklart varit på orienteringstävlingarna. Det vackra soliga vädret har också lockat många deltagare att besöka det sk O-ringen-torget, där olika organisationer salufört sina produkter och verksamheter. Rotarys monter har intresserat många flanerare.

Bibbi Smide, Uppsala Carolina Rotaryklubb och Anders Eriksson, Rotarys ungdomsverksamhet har i samarbete med Rotarianer från Uppsala och Rotarys utbytesstudenter bemannat en monter på O-ringens marknadstorg. Syftet har varit att synliggöra Rotary och informera om våra olika projekt och åtaganden. Ytterligare ett viktigt syfte har också varit att berätta om den ungdomsverksamhet som Rotary driver.

Rotarymontern har haft ett bord med skyltar som beskriver Rotarys olika aktiviteter. Tekniken har gjort sitt intåg och varje skylt har haft en QR-kod som informerat om aktuellt område. Ett litet dragplåster fanns på bordet; en liten hög med fruktkolor lockade många barn och tonåringar. På bordet låg också den nya broschyren om Rotarys verksamhet, som tagits fram just för detta tillfälle.

Kolan har lockat, men först efter det att man lyssnat någon minut om vad Rotary är och gör fick man ta kolan. Lyssna och lär och sen en liten belöning! Ungdomarna uppmanades också att ta med en broschyr till sina föräldrar och berätta att de besökt vår monter. Vi berättade bland annat att Rotary hjälper till att utrota polio. Vi informerade också om att man kan söka stipendier via Rotary och vad det innebär. Flera yngre ungdomar drogs till bilden med Afrikaungdomar som spelar fotboll; det är foto från verksamheten i Mutomo, Kenya.

Ca 600 personer gjorde halt i montern och då har vi inte räknat in dem som flyktigt passerade.  

Besökarna kom från Trollhättan, Lund, Umeå, Göteborg, Luleå för att nämna några platser. Rotarianer strosade också förbi och stannade upp när de kände igen sin logga.  En person var medlem i Rotaryklubb i Sollentuna; en fransman var medlem i Rotaryklubb i Lyon. En schweizare tittade också förbi och uttryckte sin glädje att vi presenterade Rotary. Det allmänna omdömet från besökande Rotarianer var att vi syns alldeles för litet i samhället. Jag fick också möjlighet att berätta om Rotary Peace Center för flera Rotarianer. Trots att man kontinuerligt deltog i Rotarys verksamhet kände man inte till att Rotary Peace Center finns.

Några stannade vid montern och berättade att Rotary betytt så mycket! De hade varit Rotarystipendiater och studerat utomlands. Villigt berättade man om allt positivt man fått vara med om. 

Många stannar och tar bild på våra QR-koder. Under O-ringen veckan hade vi också möjlighet att gå runt bland andra utställare och berätta om Rotary. Det var då värdefullt att ha en broschyr att referera till.

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att Rotarys medverkan under O-ringen veckan varit mycket värdefull. Många flanörer som vi träffat har uttryckt att de fått lära sig mer om Rotarys verksamhet. Ett flertal ungdomar har fått information om stipendieverksamhet och ungdomsutbyten. Rotarianer från andra klubbar har framhållit att de stimulerats av att Rotary varit med på O-ringen.

Bibbi Smide, projektledare och Uppsala Carolina Rotaryklubb.

 

Bibbi Smide berättar om Rotary för en orienteringsfamilj från Lund.