Tack för ett fint år!

måndag 27 juni 2022

Ingela Bendrot

  VILKET FANTASTISKT SOMMARMINGEL! ETT PRESIDENTSKIFTE, TRE PAUL HARRIS-UTMÄRKELSER OCH EN UTBYTESSTUDENT!

Den 20e juni var det terminsavslutning, sommarmingel och presidentskifte för Rotary Täby Attunda. Nära trettio personer hade slutit upp och stämningen var mycket god. Presidenten Ingela Bendrot hälsade alla välkomna, och välkomnade särskilt klubbens Rotaryutbytesstudent Jonathan Ringström som gästade klubben tillsammans med sina föräldrar och äldre syster. Jonathan kommer i augusti ger sig av till Michigan i USA där han ska vara utbytesstudent under det kommande året. Vår klubb kommer då ta emot en utbytesstudent från Canada som heter Anna. Innan presidentskiftet tackade Ingela alla medlemmar och funktionärer för stort engagemang och många viktiga bidrag under året. Hon riktade även ett tack till Margit Svensson, som är assisterande distriktsguvernör, för att hon har stöttat vår klubb.

FRAMGÅNGSRIKT VERKSAMHETSÅR–Det har varit ett intensivt och framgångsrikt verksamhetsår och vi har rivstartat efter pandemin. Jag är extra glad över att vi under året fått fyra nya medlemmar, och har flera på väg in i vår klubb. Vi har också fått igång vår hjälpverksamhet på allvar. I nuläget stödjer vår klubb Kvinnojouren i Täby och Danderyd, Rotary Doctors och Rotarys årliga fond.

- Den 7 mars ordnade vi en insamlingsmiddag för Ukraina som inbringade nära 60 000 kronor, säger Ingela Bendrot.

Varje vecka under terminerna har klubben möten där vi lyssnar på intressanta föredragshållare. I februari kunde vi äntligen återuppta våra klubbluncher, nu på Triften i Enebyberg.

Vi har haft en mycket uppskattad kulturkväll på Karby gård med en visning av den fantastiska Hertha Hillfon-utställningen, samt mingel hos vår klubbmästare konstnären Gunilla Luiga. Efter ett par års uppehåll har klubben nu delat ut Gunilla Luigas kulturstipendier, denna gång till två elever (Mer information kommer inom kort). I vårt pågående ungdomsutbyte stöttar vår klubb inte bara Jonathan Ringström utan också Narda Ontiveros, som är utbildad läkare från Mexico. Hon har just avslutat sin andra termin av fyra på ett särskilt program inriktat på public health på Karolinska Insititutet. Hon ingår i ett nytt Rotarysamarbete som heter Rotex och som riktar sig mot äldre studenter. Hon har under våren bott hos vår president Ingela Bendrot, och i höst flyttar hon in till Per Sörman och hans familj. Klubben har också återupptagit samarbetet med gymnasieskolorna där våra medlemmar hjälper till att bedöma gymnasieuppsatser, ett arbete där bland annat Jens Johansson, Eva Lohman och Magnus Söderberg varit engagerade.

TRE MEDLEMMAR FICK ROTARYS FINASTE UTMÄRKELSE
Innan presidentskiftet delade Ingela Bendrot ut Paul Harris-utmärkelser till tre av klubbens medlemmar som tack för deras mångåriga och på olika sätt enastående insatser för Rotary Täby Attunda. Paul Harris-utmärkelsen är den finaste utmärkelse du kan få som Rotarymedlem. Christina Lundström fick för andra gången i sitt liv motta en Paul Harris-utmärkelse. Det är mycket ovanligt att någon får utmärkelsen två gånger. Förra utmärkelsen fick hon under sin tid i Boden. Christina har varit en stor och viktig stöttepelare i klubben, inte minst när det kommer till vårt ungdomsutbyte. Christina har tagit stort ansvar och visat mycket tydligt engagemang för Rotary under många år. Inger Callemo, också mångårig medlem och tidigare Klubbmästare och fram till nu ordförande i Medlemskommittén fick också en utmärkelse för många år i Rotarys tjänst. Inger har också betytt mycket för klubbens utveckling, genom sitt goda humör och stora engagemang. Per-Harald Dymén som är klubbens Skattmästare fick också en Paul Harris utmärkelse för sin viktiga roll i klubben. Per Harald har tillsammans med Christina tagit ett stort ansvar för klubbens administration och styrning, och har varit en stor tillgång i styrelsen.

PRESIDENTSKIFTE – STAFFAN SÖDERBERG TAR ÖVER
Kvällen avslutades med att nuvarande president tillsammans med inkommande president sattes på varsin stol, därefter samlades samtliga tidigare presidenter runt dem. De tidigare presidenterna hjälpte till att lyfta av presidentkedjan från Ingela för att sedan trä över den på Staffan. Ceremonin symboliserar att ansvaret från klubben lyfts från en person til en annan.

–Jag känner mig hedrad över att ha blivit vald till ny president och ser fram emot att tillsammans med styrelsen och klubbmedlemmarna fortsätta att utveckla vår klubb säger Staffan Söderberg.