Rotaryåret 2021/2022

torsdag 16 juni 2022

Ewa WE

Monia & Ewa . Foto Eva B Henriksson.

2021/2022. Presidentskifte och avslut inför sommaren 14 juni 2022 - tillbakablick på verksamhetsåret 2021-2022

Fotot Eva B Henriksson.

Presidentskifte och avslut inför sommaren 14 juni 2022 -  tillbakablick på verksamhetsåret 2021-2022

Styrelsen har under 2021-2022 försökt återskapa klubbens verksamhet så nära som möjligt som den var före pandemin. Hela detta verksamhetsår har vi kunnat träffas fysiskt i klubben och några möten i början på hösten var också hybridmöten. Sedan årsmötet den 30 november har vi fått komma tillbaka till Scandic Anglais igen efter att restriktionerna hade lättat. Sedan dess har alla möten varit hybridmöten.

För att försöka skapa ett intressant och brett program inom flera olika områden har vi bjudit in många externa talare inom samhälle, näringsliv, ekonomi, juridik, retorik, hållbarhet, politik, samhällsdebatt, demokrati, försvaret, säkerhetspolitik, historia, religion, medicin, hälsa, vetenskap, kultur, inredning och konst. Några nya medlemmar har hållit egoföredrag, liksom några som varit med i klubben i många år. 

Vi har lärt oss mer om UNHCR, Rotariana, The Rotary Foundation, EndPolioNow, Solvattenprojektet och Mutomoprojektet i Kenya. Vi har haft namnkunniga talare som Jan Mårtensson, Henrik von Sydow, Robert Dalsjö, Gunnar Hökmark, biskopen i Stockholms stift Andreas Holmberg och Stella Fare. Inom Rotarys samhällstjänst har vi lyssnat till en forskare, med ursprung från Moldavien, om berättarkonstens betydelse samt upplevt när konst har skapas av en konstnär med ursprung från Ukraina. 
I maj och juni i år har vi haft tre kvällsevent: städning av Djurgården med middag på Villa Källhagen, visning med trädgårdsvandring av Prins Eugens Waldemarsudde och middag på museet samt våravslutning med bouletävling och middag på Villa Källhagen. 

Vi har varit mentorer för Ung Företagsamhet och vi är mentorer för nyanlända akademiker. Under året har vi också på olika sätt samlat in medel till EndPolioNow, Rotarys Årliga fonden och via Rotarydistriktet till UNHCR och UNICEF till förmån för folket i Ukraina. Dessutom tack vare Svenska Petroleum även stöd till Solvattenprojektet i Afrika samt genom klubbens medlemskap stöd till Mutomoprojektet i Kenya. Vi har all anledning av vara stolta över de insatser vi har gjort under året inom hunger, hälsa och humanitet!

Vi har fått två nya medlemmar i klubben och fyra medlemmar har slutat. I styrelsen för det kommande verksamhetsåret finns ett par relativt nya medlemmar med som engagerar sig i programarbetet. 

Stort tack hela styrelsen som arbetat för att få verksamheten att fungera varje vecka, inte minst programansvariga Maria Ahnmark för strålande insats med programplanering och talarbokning. Tack Anette Grinde Lundeberg som skött marknadsföringen och inlägg varje vecka på vår hemsida samt för all IT-hjälp för klubbens medlemmar och tack Henric Holgersson som skött inläggen på vår Facebook-sida. Tack även Sofia Bengtsson för protokoll och kallelser och tack Mikael Häussling Löwgren för bokföring, fakturering, betalningar och ekonomiska rapporter. Tack Margaretha Backemar och Sven Radhe för inrapporteringen av mötesdeltagande. Styrelsen har genomfört en medlemsundersökning via telefon, en arbetsgrupp har arbetat med namnfrågan och tillfrågat medlemmarna via mail två gånger, en grupp har gått igenom arkiv och skrivit nya stadgar. En medlemsvärvartävling har genomförts under våren, där Maria Ahnmark segrade efter att ha värvat två nya medlemmar. Hon vann en signerad konstbok och en utställningsbok om Isak Grünewald. Eva B Henriksson fick en trisslott då hon vann bouletävlingen på våravslutningen.  

Varmt tack alla medlemmar som troget är med på våra möten och skapar trevlig gemenskap. Det har varit ett lärorikt, välgörenhetsskapande och trevligt verksamhetsår. Jag tackar så mycket för utmärkelsen jag fick av klubben vid presidentskiftet i form av Paul Harris Fellow!

På återseende igen tisdagen den 23 augusti på Scandic Anglais, då under ledning av president Monia Sturén. 

Varmt tack för mig och jag önskar er alla en riktigt skön sommar!  

Bästa hälsningar

Ewa Wasshem Ekblom