Tack Rotary Sverige och Akelius Foundation!

söndag 3 april 2022

Fredrik NäslundRotary Sverige D2320 – 2410 har tillsammans med Akelius foundation under mars månad 2022 lyckats generera 16.774.636 SEK till förmån för Ukraina!
Vi tackar alla Rotarianer för deras insatser och Roger Akelius för sin generösa matchning av insatserna.