Rotary och Akelius Foundation i samarbete till stöd för Ukraina

onsdag 2 mars 2022

Fredrik Näslund

Ukraina behöver hjälp, och vi ska hjälpa. Tillsammans når vi längre!
 

Rotary har inlett ett samarbete med Roger Akelius, Akelius Foundation.
Samarbetet innebär att våra insamlade medel under hela mars månad fördubblas.

Nu går vi ut på bred front och hoppas att alla medlemmar och klubbar är med!

 

 Distrikt 2350 har skrivit under ett upprop för att tillsammans med övriga distrikt samla in pengar till förmån för Ukraina. Alla donationer under hela mars månad DUBBLAS tack vara Akelius Foundation! Akelius donerar exakt lika mycket som du donerar. Om du bidrar med 500 kronor blir hjälpen 1 000 kronor till krigets offer i Ukraina. Tack Akelius!

 

Vi sätter ribban högt – att insamlingen ska nå 20 miljoner kronor – och vi utmanar våra grannländer Danmark, Norge, Finland och Island att göra detsamma. Du är väl med?

 

Insamlingen kommer att ske via Rotary Hjälpers 90-konton.

Även våra grannländer kan använda Rotary Hjälpers 90-konton och få sina donationer fördubblade. Se kontoinformation nedan

 

Vi vill poängtera att detta är en bland flera pågående insatser.

I många distrikt har man redan kommit igång med egna insamlingar.

Arbete pågår i enskilda klubbar, distriktsvis och nationellt.

Det ena utesluter inte det andra. All hjälp behövs!

 

Förutsättningar 

Vi uppmanar att om möjligt skänka 500 kronor eller mer Insättning ska ske via Rotary Hjälpers 90-konton:

·      Bankgiro: 900-2973

·      Plusgiro: 900 297-3

·      Swish:123 9002973

Märk insättningen med Ukraina och ditt distriktsnummer (ev. redan insamlade medel kan också̊ överföras)

Insamlade medel kommer oavkortat att fördelas mellan UNICEF och UNHCR till förmån för Ukraina.

 

Självklart är även vänner och bekanta välkomna att sätta in pengar.

Tack för din insats – den förändrar liv!

 

Dag Johannesson, Distriktsguvernör 2350