Rotarys pris Eldsjälen 2021 till Erik Allard, Uppsala Skolschacksällskap

fredag 25 februari 2022

Sören DEnsjö


Den 23 februari fick Erik Allard, Uppsala Skolschacksällskap, motta priset Eldsjälen 2021 av Uppsala-Knivsta Rotaryklubbar under en ceremoni vid lunchmötet på Uppsala Rotaryklubb. Erik Allard har under en rad år verkat för att öka intresset för schack bland barn och unga med fokus på att främja integration och kontakt över språk-och generationsgränser.Juryn, bestående av representanter för samtliga rotaryklubbar i Uppsala och Knivsta, har följande motivering för att Erik Allard, Uppsala Skolschacksällskap är en värdig mottagare av Eldsjälen 2021:

”Schack är ett bra alternativ för unga som riskerar att fångas upp i gäng där utåtagerande och våld premieras och där det är den starke som räknas. Genom att i områden med social utsatthet bjuda in till schackspel skapar Årets Eldsjäl 2021 sammanhang där språk inte är ett hinder och där det finns lugn och ro samt tydliga regler för vad som är tillåtet och inte. Rotarys Eldsjäl 2021 skapar genom schack och turneringar mötesplatser som förenar barn och unga över språk- och kulturgränser i Uppsala med omnejd.

Genom att med stort personligt engagemang aktivt bjuda in barn och unga i en klubb och gemenskap där alla kan få chansen att lyckas är årets Eldsjäl 2021 en värdig mottagare av priset. Juryn har därför beslutat att Rotarys Eldsjälspris i Uppsala-Knivsta 2021 går till Erik Allard och Uppsala Skolschacksällskap USSS.”

Uppsala Skolschacksällskap USSS är en schackklubb för barn och ungdomar i Uppsala med omnejd – en klubb där alla barn får lyckas. Klubben prioriterar områden med social utsatthet och gör schackspel till en arena där det är viktigare att delta än att vinna. Med cirka 600 medlemmar är USSS är en av Sveriges största schackklubbar och har funnits sedan 2005.

USSS anordnar schack-fyran för alla fjärdeklassare i Uppsala. Där räknas också deltagande och inte vinst för att få poäng. På somrarna anordnas Uppsala Chess festival, 2021 med över 300 deltagare varav 10 procent kom från andra nationer. I oktober spelades Skol-SM 2021 i Helsingborg och hela 19 spelare från klubben (rekordmånga!) deltog.

Erik Allard blev själv introducerad i schack av sin morfar när han var barn. Han är ledamot i USSS styrelse. Erik brinner för schackspelandet som en möjlighet till samvaro utan självhävdelse. 

”Jag blir glad när jag ser hur barnen efter ett parti sitter med motståndare och analyserar och lär av varandra. På det sättet integreras nya medlemmar lätt,” säger Erik Allard.

Han har också sett att många unga verkar tycka det är skönt att vara i ett sammanhang med lugn och ro, och där det finns tydliga regler för vad som är tillåtet och inte. Erik Allard lägger mycket tid på att i olika sammanhang informera och utbilda om USSS verksamhet och vision. Som mottagare av Eldsjälen 2021 får han samtidigt representera klubbens alla ledare och tränare.

OM ROTARYS ELDSJÄLSPRIS. En eldsjäl är guld värd. En person som lägger sin själ i att göra världen lite bättre. Någon som brinner för att hjälpa, att bidra, uppmuntra, förhindra lidande och motarbeta ondskan. Någon som vill göra sitt för att rädda världen. Rotary International har som devis: ”Service above self”. Med Rotarys Eldsjälspris vill Rotaryklubbarna i Uppsala och Knivsta uppmärksamma privatpersoner i Uppsalaregionen som på ideell basis lägger ner tid, engagemang och hjärta för att göra gott för andra.

Rotarys Eldsjälspris är ett pris i samma anda som priset Rotarys Guldhjärta, som delats ut 12 år i rad till godhjärtade företagare i länet. Idag, den 23 februari, delades Rotarys Eldsjälspris ut för fjärde året i rad.