Distriktsguvernör

måndag 23 maj 2022

Välkommen till verksamhetsåret 2022/23 i Rotary.

Jag heter Peter Moberg och är Distriktsguvernör i Distrikt2350 under året. Jag växte upp i Skanör och läste ekonomi och juridik vid Lunds universitet. Under min karriär har jag jobbat på investmentbolag, som marknads- och försäljningschef men även varit verksam i konsultbolag. Jag har en positiv syn på utveckling. Det mesta kan utvecklas och bli bättre. Det är något som jag bär med mig i Rotary.

Vårt distrikt 2350 är i stort sett Uppland och Stockholm norr om Slussen. I distriktet jobbar vi med en massa saker som är bra för klubbarna. Distriktet ser till att det finns ungdomsutbyte när vi skickar iväg ungdomar och tar emot. Vi har ett nytt medlemssystem, Polaris. Vi kommer att genomföra ett antal utbildningar och workshops för klubbarna under året. Vi stöttar klubbarna i det som Rotary international vill. Jag kommer att besöka samtliga klubbar i distriktet under året.

Jag har förmånen att resa runt i Europa och besöka Rotaryklubbar. Det är fantastiskt på många sätt och jag tycker att Ni ska föröka besöka klubbar utomlands. Jag har sett dessa klubbar som är framåt och sett vad de gör. Det ger inspiration till oss själva.

För att få ett framgångsrikt distrikt bör vi driva nya och relevanta projekt. Det skapar en möjlighet att attrahera nya medlemmar. Det är viktigt att sätta upp mål i klubben och inte minst följa upp målen. Vi ska komma ihåg att vi är ett yrkesnätverk. En proffsig kommunikation är nyckeln till framgång. Under det här verksamhetsåret kommer vi att ha en aktiv och kanske lite annorlunda kommunikation. Det handlar bl a om digitala sändningar direkt och i inspelad form. Det är mycket viktigt att vi träffas, i synnerhet efter pandemin. Jag uppmuntrar därför till att vi även träffas utanför klubbmöten och att vi tar tillfällena i akt att ha kalas. Det binder ihop oss och ökar trivseln.

Vi har en verksamhetsplan där vi månad för månad följer Rotary Internationals teman. Vi kommer att stötta klubbarna med material och skicka information så att det blir lättare för klubbarna att följa den strukturen.med ett tydligt tema för varje månad.

Vi har en ny världspresident i Jennifer Jones. Det är första gången en kvinna är världspresident. Surfa gärna in på My Rotary och titta på inslagen från henne när hon presenterar sitt tema för året. Det är första gången som Rotary inte har tydliga mål som vi ska uppnå. Det är istället ett 20-tal viktiga områden som vi ska jobba med men där klubbarna själva avgör var fokus ska ligga. Utifrån dessa avgöranden så sätter klubbarna upp sin mål. Gå in på My Rotary så finns det mer att läsa om de olika områdena.

Det ska verkligen bli kul att besöka klubbarna och träffa Er alla. Jag ser fram emot det! Flera av mina företrädare på guvernörsposten säger att det mest inspirerande och givande har varit just klubbesöken. Att möta klubbmedlemmarna på sina respektive hemmaplaner är värdefullt.

Vi har ett helt nytt medlemssystem i Polaris och jag skulle vilja att alla medlemmar loggar in och orienterar sig i det nya systemet. Ni som är presidenter och ansvariga för klubbtjänst har en angelägen uppgift i att se till att det blir en bra återstart i klubbarna när vi kommer fram i slutet av augusti. Jag vill gärna att Ni lägger upp bilder på Era projekt och kalas så att vi kan följa varandra verksamheter.

Jag ser verkligen fram emot att träffa Er alla framöver. Till dess, ha det så bra under sommaren.  Vi ses!

Peter Moberg
Distriktsguvernör i Distrikt 2350

                                 
                               

 


Peter Moberg, Guvernör i Distrikt 2350.