Antibiotikaresistens - Om ett växande folkhälsoproblem

(torsdag 23 november 2023 12:00 - 13:00) , Borgen Restaurang och Festsalar, Orphei Drängars Plats 1, 75311 Uppsala, Sverige
Talare:

Björn Olsen

Björn Olsen är överläkare vid Akademiska sjukhuset och professor i infektionssjukdomar.


Registrering


Registrering fram till : Ingen tidsfrist

Max. antal deltagare: 1000

Medlemmar: Logga in innan registrering.
Logga in innan inskrivning