Lunchmöte: Klubbsamråd om budget nästa år + Rumänienrapport

onsdag 31 maj 2023 11:45 - 13:00 , Kungsängsliljans restaurang, Östra Ågatan 73, 75322 Uppsala, Sverige
Talare:

Anders A. Aronsson, Susanne Söderberg, Dinu Dunca, Sten Ström, Ulf Johansson Werre

Klubbsamråd om budget 2023-2024 samt några glimtar från arrangemangen i början av maj i samarbete med vänklubben i Baia Mare, Rumänien

Klubbsamråd om budget 2023-2024 + Rapport från Rumänien