SOLCELLER OCH ENERGILAGRING

fredag 2 juni 2023 12:00 - 13:00 , Restaurang Borgen, Orphei Drängars plats 1, 75311 Uppsala, Sverige
Talare:

Johnny Andersson


Organisatörer:
  • Ann-Sofi Ripstrand
  • Sten Bernhardsson

Johnny Andersson från företaget Enable Energy AB berättar om solceller och energilagring. Enable Energy är ett oberoende och ingenjörsdrivet kunskapsbolag vars mål är att underlätta omställningen till elsamhället och möjliggöra att förändringen sker med förnybara energikällor och energieffektivisering.