Lunchmöte: generalmajor Mats Engman: Säkerhetspolitiska läget i östra Asien

onsdag 3 maj 2023 12:00 - 13:00 , Kungsängsliljans restaurang, Östra Ågatan 73, 75322 Uppsala, Sverige
Talare:

Generalmajor Mats Engman: Säkerhetspolitiska läget i östra Asien

Generalmajor Mats Engman, säkerhetspolitisk expert på Institute for Security and Development Policy, om säkerhetspolitiska läget i östra Asien

Mats Engman, ISDP

Generalmajor Mats Engman: Säkerhetspolitisk läget i östra Asien