Hjälpresa till Turkiet, Helena Klangemo

(fredag 31 mars 2023 11:50 - 13:00) , Restaurang 450 Gradi (Dalénum), Brostugevägen 1, 18155 Lidingö

Skogsbränder är vanliga i Turkiet under de varmaste sommarmånaderna. De bränder som bröt ut i slutet av juli 2020 skilde sig genom att de spred sig på en större yta än normalt. När bränderna var släckta efter ca en vecka hade byggnader, odlingar, olivträd, boskap förstörts och ca 500 människor blivit hemlösa.Många av dem var fattiga bönder.

För att hjälpa dem att kunna försörja sig startades ett Global Grantprojekt. Fem Rotarydistrikt, 22 Rotaryklubbar, sex privatpersoner samt Rotary foundation donerade medel för att köpa in getter, bikupor samt ge utbildning och veterinärstöd för att ge drabbade familjer en möjlighet till en långsiktig försörjning. 


Registrering

Tidsfristen för registrering har passerat