En talmans funderingar

fredag 31 mars 2023 11:45-13:00, Odd Fellows, Västra Trädgårdsgatan 11 A, 111 53 Stockholm, Sverige
Talare:

Andreas Norlén, Riksdagens talman

Talmannen är riksdagens främsta representant och leder och planerar riksdagens arbete. Talmannen sitter ordförande för kammarens sammanträden och har även en central roll när en ny regering bildas.

Att talmannen leder riksdagens arbete innebär att han eller hon har det yttersta ansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs. Talmannen leder också kammarens sammanträden och är riksdagens främsta representant.

Talmansämbetet är den högsta post en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen efter statschefen, alltså efter kungen, men före statsministern.

Som riksdagens främsta representant företräder talmannen ofta riksdagen i nationella och internationella sammanhang.

Talmannen är riksdagsledamot men står utanför det rent politiska riksdagsarbetet. Talmannen deltar varken i utskottsarbetet eller i debatter och omröstningar i kammaren. Istället har talmannen en ersättare som utövar uppdraget som ledamot.

Andreas Norlén valdes till riksdagens talman den 24 september 2018. Innan dess hade han varit riksdagsledamot för Moderaterna, Östergötlands län, sedan 2006. I riksdagen har Andreas Norlén varit ordförande för konstitutionsutskottet, ledamot i konstitutionsutskottet och civilutskottet, ledamot i krigsdelegationen samt ersättare i justitieutskottet, civilutskottet och Utrikesnämnden.

Andreas Norlén Foto: Moderaterna Östergötland