Olle Åkesson talar om Försäkring av flyg och flygverksamhet”.

tisdag 31 januari 2023 13:00 - 14:30 , Hesselby Slott, Hesselby Slott, Maltesholmsvägen 1, 165 55 Hässelby
Talare:

”De flesta av oss tar det som självklart och närmast riskfritt att flyga. Vad vi vet mindre om är hur flygindustrin förbereder sig i händelse av en olycka.

Olle Åkesson utbildade sig till jurist. Efter studierna fick han anställning i Skandia Försäkring  som banade väg för en international karriär inom flygförsäkring. Ett intressant område och okänd för de fleste av oss”.


Organisatörer:
  • Hans Hogseth


Registrering


Registrering fram till : Ingen tidsfrist

Max. antal deltagare: 1000

Medlemmar: Logga in innan registrering.
Logga in innan inskrivning