Bo-Erik Pers

(onsdag 22 mars 2023 12:00 - 13:00) , Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, 111 53 Stockholm, Sverige
Talare:

Bo-Erik Pers

Bo-Erik Pers var vd på Jernkontoret under åren 2009–2021. Dessförinnan arbetade han många år inom järn- och stålindustrin, bland annat inom SSAB.